Create your CV - It only takes a few seconds

Dược Tâm Dược jobs

Sort by: relevance - date
Page 2 of 34 jobs

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Thẻ Tín Dụng - Hải Phòng

Hải Phòng
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng nắm bắt tâm lý & xử lý tình huống.
 • Kinh nghiệm làm thu hồi nợ ngân hàng, làm việc ngoài thị trường (ngành hàng tiêu dùng nhanh, trình dược viên,..).

(TP. YÊN BÁI) Nhân Viên Thu Hồi Nợ Thị Trường

Yên Bái
10.000.000 VNĐ một năm
 • Kỹ năng nắm bắt tâm lý & xử lý tình huống.
 • Kinh nghiệm làm thu hồi nợ, làm việc ngoài thị trường (ngành hàng tiêu dùng nhanh, trình dược viên,..).

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà

Thái Nguyên
10.000.000 VNĐ một năm
 • Kỹ năng nắm bắt tâm lý & xử lý tình huống.
 • Kinh nghiệm làm việc ngoài thị trường (ngành hàng tiêu dùng nhanh, trình dược viên, thu hồi nợ,...).

NHÂN VIÊN THU HỒI NỢ TRỰC TIẾP - CẦN THƠ

Cần Thơ
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng nắm bắt tâm lý & xử lý tình huống.
 • Kinh nghiệm làm bảo vệ, dân phòng, làm việc ngoài thị trường (ngành hàng tiêu dùng nhanh, trình dược viên,...), bộ…

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà - Lào Cai, Hà Nội

Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Kỹ năng nắm bắt tâm lý & xử lý tình huống.
 • Kinh nghiệm làm thu hồi nợ ngân hàng, làm việc ngoài thị trường (ngành hàng tiêu dùng nhanh, trình dược viên,..).

NHÂN VIÊN THU HỒI NỢ TRỰC TIẾP - LONG AN

7.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng nắm bắt tâm lý & xử lý tình huống.
 • Kinh nghiệm làm bảo vệ, dân phòng, làm việc ngoài thị trường (ngành hàng tiêu dùng nhanh, trình dược viên,...), bộ…

[Hà Nội] Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà (Sóc Sơn, Sơn Tây, Ba...

Hà Nội
10.000.000 VNĐ một năm
 • Kỹ năng nắm bắt tâm lý & xử lý tình huống.
 • Kinh nghiệm làm bảo vệ, dân phòng, làm việc ngoài thị trường (ngành hàng tiêu dùng nhanh, trình dược viên,...), bộ…

We have removed 12 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.