Create your CV - It only takes a few seconds

Dược Tâm Dược jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 34 jobs

NHÂN VIÊN THU PHÍ QUÁ HẠN TẠI ĐỊA BÀN QUẢNG NGÃI

8.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng nắm bắt tâm lý & xử lý tình huống.
 • Kinh nghiệm làm thu hồi nợ, làm việc ngoài thị trường (ngành hàng tiêu dùng nhanh, trình dược viên,..).

{Nghệ An} Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại nhà new

Nghệ An
 • Kỹ năng nắm bắt tâm lý & xử lý tình huống.
 • Kinh nghiệm làm việc ngoài thị trường (ngành hàng tiêu dùng nhanh, trình dược viên, thu hồi nợ,...).

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà - miền Trung

Quảng Bình
 • Kỹ năng nắm bắt tâm lý & xử lý tình huống.
 • Kinh nghiệm làm việc ngoài thị trường (ngành hàng tiêu dùng nhanh, trình dược viên, thu hồi nợ,...).

NHÂN VIÊN THU PHÍ QUÁ HẠN TẠI ĐỊA BÀN HỒ CHÍ MINNH

Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng nắm bắt tâm lý & xử lý tình huống.
 • Kinh nghiệm làm thu hồi nợ, làm việc ngoài thị trường (ngành hàng tiêu dùng nhanh, trình dược viên,..).

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Thị Trường new

10.000.000 VNĐ một năm
 • Kỹ năng nắm bắt tâm lý & xử lý tình huống.
 • Kinh nghiệm làm bảo vệ, dân phòng, làm việc ngoài thị trường (ngành hàng tiêu dùng nhanh, trình dược viên,...), bộ…

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà (Phú Lộc / Thành Phố Huế)

Thừa Thiên - Huế
10.000.000 VNĐ một năm
 • Kỹ năng nắm bắt tâm lý & xử lý tình huống.
 • Kinh nghiệm làm bảo vệ, dân phòng, làm việc ngoài thị trường (ngành hàng tiêu dùng nhanh, trình dược viên,...), bộ…

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Thị Trường - Thẻ Tín Dụng

10.000.000 VNĐ một năm
 • Kỹ năng nắm bắt tâm lý & xử lý tình huống.
 • Kinh nghiệm làm thu hồi nợ ngân hàng, làm việc ngoài thị trường (ngành hàng tiêu dùng nhanh, trình dược viên,..).

Nhân Viên Thu Phí Quá Hạn Trực Tiếp - HCM

Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng nắm bắt tâm lý & xử lý tình huống.
 • Kinh nghiệm làm thu hồi nợ ngân hàng, làm việc ngoài thị trường (ngành hàng tiêu dùng nhanh, trình dược viên,..).

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Thẻ Tín Dụng Tại Nhà - Miền Bắc

Hà Nội
 • Kỹ năng nắm bắt tâm lý & xử lý tình huống.
 • Kinh nghiệm làm bảo vệ, dân phòng, làm việc ngoài thị trường (ngành hàng tiêu dùng nhanh, trình dược viên,...), bộ…

[HẢI PHÒNG] Nhân Viên Thu Hồi Nợ Thẻ Tín Dụng - Tiên Lãng, T...

Hải Phòng
 • Kỹ năng nắm bắt tâm lý & xử lý tình huống.
 • Kinh nghiệm làm việc ngoài thị trường (ngành hàng tiêu dùng nhanh, trình dược viên, thu hồi nợ,...).
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.