Create your CV - It only takes a few seconds

Dược Tâm Dược jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

Trình Dược Viên OTC - Lâm Đồng new

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN DƯỢC
Lâm Đồng
11.000.000 VNĐ một tháng
 • Trình Dược Viên OTC - Lâm Đồng.
 • CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN DƯỢC.
 • Có kinh nghiệm trình dược, đi thị trường, sale bán hàng là một lợi thế.

Trình Dược Viên OTC - An Giang new

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN DƯỢC
An Giang
11.000.000 VNĐ một tháng
 • Trình Dược Viên OTC - An Giang.
 • CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN DƯỢC.
 • Có kinh nghiệm trình dược, đi thị trường, sale bán hàng là một lợi thế.

Trình Dược Viên OTC - Trà Vinh new

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN DƯỢC
Trà Vinh
11.000.000 VNĐ một tháng
 • Trình Dược Viên OTC - Trà Vinh.
 • CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN DƯỢC.
 • Có kinh nghiệm trình dược, đi thị trường, sale bán hàng là một lợi thế.

Trình Dược Viên OTC - Bình Phước new

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN DƯỢC
Bình Phước
11.000.000 VNĐ một tháng
 • Trình Dược Viên OTC - Bình Phước.
 • CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN DƯỢC.
 • Có kinh nghiệm trình dược, đi thị trường, sale bán hàng là một lợi thế.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email