Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 897 jobs
Việc làm tiếng Nhật
Bình Dương
 • Phát triển sản phẩm mới (sản phẩm thực phẩm:
 • Yêu thích lĩnh vực thực phẩm, đặc biệt với các sản phẩm của Nhật luôn hướng đến sự an toàn và chất lượng đỉnh cao…
Việc làm tiếng Nhật
Bình Dương
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tương đương trong ngành dược/mỹ phẩm/ thực phẩm (kỹ sư vi sinh).
 • Công nghệ và phương pháp làm việc tiên tiến từ ngành công nghệ…
Việc làm tiếng Nhật
Đồng Nai
 • Cải thiện sản phẩm đang có để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm vị trí nghiên cứu của công ty thực phẩm.
 • Tiếng Anh (Có thể làm việc).
Việc làm tiếng Nhật
Bình Dương
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về QA/QC thực phẩm.
 • Kiểm tra và quản lý chất lượng sản phẩm (xốt mayonnaise, dressing, giấm...).
 • Chào đón những ứng viên.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phụ trách công việc hành chính tổng vụ như quản lý hồ sơ hợp đồng, văn phòng phẩm.
 • Hỗ trợ nhân viên trong công ty về vấn đề lao động.
 • Chào đón những ứng viên.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Am hiểu các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm HACCP, ISO.
 • Phụ trách các công việc QC liên quan đến mảng thực phẩm của công ty.
 • Tiếng Anh (Có thể làm việc).
Việc làm tiếng Nhật
Bình Dương
 • Các công việc liên quan đến kiểm soát và đảm bảo chất lượng sản phẩm thực phẩm như nước xốt nước chấm các loại….
 • Liên lạc, làm việc với nhà cung cấp;
Việc làm tiếng Nhật
Bình Dương
 • Tốt nghiệp đại học ngành thực phẩm, công nghệ thực phẩm hoặc một ngành có liên quan.
 • Yêu thích lĩnh vực thực phẩm, đặc biệt với các sản phẩm của Nhật luôn hướng…
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phụ trách các công việc liên quan đến hành chính cho công ty như quản lý văn phòng phẩm, hồ sơ, tài liệu của công ty.
 • Tiếng Anh (Có thể làm việc).
Việc làm tiếng Nhật
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Có hệ thống đào tạo bài bản, đây là điều kiện tốt để bạn học hỏi sâu hơn về sản phẩm và tích lũy kiến thức trong ngành.
 • Quản lý nhà cung cấp;