Create your CV - It only takes a few seconds

Dược Phẩm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 221 jobs

Chuyên Viên PR new

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chiết khấu ưu đãi dành cho CBNV khi mua căn hộ - thuộc các dòng sản phẩm của Công ty.
 • Toàn thời gian cố định.
 • Lương và các khoản phúc lợi:

Chuyên Viên Nghiên Cứu Thị Trường (Số Lượng: 02) new

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chiết khấu ưu đãi dành cho CBNV khi mua căn hộ - thuộc các dòng sản phẩm của Công ty.
 • Toàn thời gian cố định.
 • Lương và các khoản phúc lợi:

Chuyên Viên Phát Triển Thương Hiệu (Số Lượng: 03) new

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chiết khấu ưu đãi dành cho CBNV khi mua căn hộ - thuộc các dòng sản phẩm của Công ty.
 • Toàn thời gian cố định.
 • Lương và các khoản phúc lợi:

KỸ SƯ CƠ ĐIỆN (QA/QC) new

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chiết khấu ưu đãi dành cho CBNV khi mua căn hộ - thuộc các dòng sản phẩm của Công ty.
 • Toàn thời gian cố định.
 • Lương và các khoản phúc lợi:

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • phẩm chất đạo đức tốt, nhanh nhẹn, trung thực.
 • Chiết khấu ưu đãi dành cho CBNV khi mua căn hộ - thuộc các dòng sản phẩm của Công ty.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Chuyên Viên Hồ Sơ Mời Thầu MEP

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chiết khấu ưu đãi dành cho CBNV khi mua căn hộ - thuộc các dòng sản phẩm của Công ty.
 • So sánh các loại vật tư, vật liệu phụ vụ thi công nhằm Đề xuất được các…

Chuyên Viên / Nhân Viên Truyền Thông Nội Bộ (SL - 02) new

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chiết khấu ưu đãi dành cho CBNV khi mua căn hộ - thuộc các dòng sản phẩm của Công ty.
 • Lên kế hoạch, phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện sản xuất các…

GIÁM SÁT CƠ ĐIỆN

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chiết khấu ưu đãi dành cho CBNV khi mua căn hộ - thuộc các dòng sản phẩm của Công ty.
 • Toàn thời gian cố định.
 • Giám sát công tác thi công tại công trình;

Chuyên Viên Kết Qủa Chọn Thầu MEP

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chiết khấu ưu đãi dành cho CBNV khi mua căn hộ - thuộc các dòng sản phẩm của Công ty.
 • Toàn thời gian cố định.
 • Lương và các khoản phúc lợi:

KỸ SƯ XÂY DỰNG (QA/QC)

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chiết khấu ưu đãi dành cho CBNV khi mua căn hộ - thuộc các dòng sản phẩm của Công ty.
 • Toàn thời gian cố định.
 • Lương và các khoản phúc lợi:

Nhân Viên Call Center

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chiết khấu ưu đãi dành cho CBNV khi mua căn hộ - thuộc các dòng sản phẩm của Công ty.
 • Toàn thời gian cố định.
 • Gửi thư, sms, email và gọi điện thoại.

Nhân Viên Lưu Trữ (Phòng Khách Hàng)

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chiết khấu ưu đãi dành cho CBNV khi mua căn hộ - thuộc các dòng sản phẩm của Công ty.
 • Toàn thời gian cố định.
 • Trình ký hợp đồng giao cho khách hàng.

Chuyên Viên Tuyển Dụng

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chiết khấu ưu đãi dành cho CBNV khi mua căn hộ - thuộc các dòng sản phẩm của Công ty.
 • Toàn thời gian cố định.
 • Báo cáo tình hình biến động nhân sự hàng kỳ;

Chuyên Viên PR (Phụ Trách Công Ty Niêm Yết) new

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chiết khấu ưu đãi dành cho CBNV khi mua căn hộ - thuộc các dòng sản phẩm của Công ty.
 • Toàn thời gian cố định.
 • Xử lý thông tin truyền thông:

Chuyên Viên Thanh Quyết Toán (SL: 01

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chiết khấu ưu đãi dành cho CBNV khi mua căn hộ - thuộc các dòng sản phẩm của Công ty.
 • Toàn thời gian cố định.
 • Lương và các khoản phúc lợi:

Get new jobs for this search by email