Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 236 jobs
RBOX
Việt Trì +1 location
5.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tham gia tổ chức các sự kiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm.
 • Thực hiện chăm sóc, tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm của VinFast tại các cơ sở kinh doanh theo…
RBOX
Tuy Hòa +11 locations
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tham gia tổ chức các sự kiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm.
 • Thực hiện chăm sóc, tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm của VinFast tại các cơ sở kinh doanh theo…
RBOX
Rạch Giá
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tham gia tổ chức các sự kiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm.
 • Thực hiện chăm sóc, tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm của VinFast tại các cơ sở kinh doanh theo…
RBOX
Huế
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tư vấn, giới thiệu sản phẩm Công ty.
 • Thực hiện các giao dịch bán hàng trên phần mềm SAP.
 • Chuẩn bị hồ sơ giao xe.
 • Nam /Nữ tốt nghiệp CAO ĐẲNG trở lên.
RBOX
Pleiku
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tư vấn, giới thiệu sản phẩm Công ty.
 • Thực hiện các giao dịch bán hàng trên phần mềm SAP.
 • Chuẩn bị hồ sơ giao xe.
 • Nam /Nữ tốt nghiệp CAO ĐẲNG trở lên.
RBOX
Đồng Hới
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tham gia tổ chức các sự kiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm.
 • Thực hiện chăm sóc, tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm của VinFast tại các cơ sở kinh doanh theo…
RBOX
Phan Thiết
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tư vấn, giới thiệu sản phẩm Công ty.
 • Thực hiện các giao dịch bán hàng trên phần mềm SAP.
 • Chuẩn bị hồ sơ giao xe.
 • Nam /Nữ tốt nghiệp CAO ĐẲNG trở lên.
RBOX
Phan Thiết
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tham gia tổ chức các sự kiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm.
 • Thực hiện chăm sóc, tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm của VinFast tại các cơ sở kinh doanh theo…
RBOX
Đông Hà
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tư vấn, giới thiệu sản phẩm Công ty.
 • Thực hiện các giao dịch bán hàng trên phần mềm SAP.
 • Chuẩn bị hồ sơ giao xe.
 • Nam /Nữ tốt nghiệp CAO ĐẲNG trở lên.
RBOX
Tân An
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tham gia tổ chức các sự kiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm.
 • Thực hiện chăm sóc, tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm của VinFast tại các cơ sở kinh doanh theo…