Create your CV - It only takes a few seconds

Dược Phẩm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs

Cần tuyển nhân viên văn phòng quản lý dữ liệu

Nhà Tuyển Dụng Băng Hạ
Hà Nội
 • Tìm kiếm, phân loại thông tin sản phẩm theo chỉ định.
 • Nhận các file dữ liệu về sản phẩm, xử lý trên Excel theo hướng dẫn.
 • Nhân viên Văn phòng Quản lý dữ liệu**.

Tuyển gấp nhân viên văn phòng

Nhà Tuyển Dụng Băng Hạ
Hà Nội
 • Nhận file dữ liệu thông tin sản phẩm và xử lý dữ liệu trên excel.
 • *Bầu trời thế giới không còn xanh vì corona đang hoành hành***.
 • Lựa chọn 1 trong 2 ca cố định.

Tuyển gấp nhân viên quản lý dữ liệu

Nhà Tuyển Dụng Băng Hạ
Hà Nội
 • Tìm kiếm, phân loại thông tin sản phẩm theo chỉ định.
 • Nhận các file dữ liệu về sản phẩm, xử lý trên Excel theo hướng dẫn.
 • Dân văn phòng sẵn lòng phòng dịch.

Tuyển nhân viên nhập liệu

Nhà Tuyển Dụng Băng Hạ
Hà Nội
 • Tìm kiếm, phân loại thông tin sản phẩm theo chỉ định.
 • Nhận các file dữ liệu về sản phẩm, xử lý trên Excel theo hướng dẫn.
 • Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tuyển gấp nhân viên xuất sắc hàng

Nhà Tuyển Dụng Băng Hạ
Hà Nội
 • Tìm kiếm, phân loại thông tin sản phẩm theo chỉ định.
 • Nhận các file dữ liệu về sản phẩm, xử lý trên Excel theo hướng dẫn.
 • Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tuyển gấp nhân viên xử lý dữ liệu

Nhà Tuyển Dụng Băng Hạ
Hà Nội
 • Tìm kiếm, phân loại thông tin sản phẩm theo chỉ định để sản phẩm hiển thị rõ ràng, độc đáo, nổi bật trên website và khách hàng dễ tìm kiếm sản phẩm hơn.

We have removed 7 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds