Dược Phẩm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 141 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Follow End to End flow from material shipment from Supplier, production processing to Finish goods delivery to Customer, means to follow and action to keep the…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất, nguyên liệu, hàng hóa thành phẩm, bán thành phẩm.
 • Tổ chức kiểm tra chặn chẽ việc nghiệm thu chất lượng sản phẩm…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Support to promote good health, safety and environmental practices throughout factory activities.
 • Supervising the compliance of Health, Safety and Environment…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cải tiến sản phẩm và phát triển sản phẩm mới.
 • Nghiên cứu và phát triển công nghệ, sản phẩm, dịch vụ:
 • Nghiên cứu, khảo sát, thiết kế, lập trình các sản phẩm, hệ…
Ky Nguyen Vang Consultants
Bình Dương
 • Job Summary / Tổng quan công việc:
 • Collaborate with departments (Logistics, Sales, Trade Marketing) and 3PLs to manage, support, control and supervise the…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi chặt chẽ quá trình phát triển và sản xuất sản phẩm, từ các công đoạn sản xuất mẫu cho đến gia công hoàn thiện và phân phối hàng hóa.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ giám đốc kinh doanh trong việc xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm, phát triển thị trường.
 • Cùng với nhân viên duy trì, xây dựng và phát triển hệ…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu tiên những bạn có kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm, dược, làm đẹp, spa.
 • Tìm hiểu và nắm bắt được thế mạnh sản phẩm của công ty.
 • Thành thạo tin học văn phòng.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức thực hiện và sản xuất ấn phẩm nội bộ (Bản tin nội bộ).
 • Chuẩn bị các ấn phẩm và tài liệu giới thiệu về công ty tới báo chí, chính quyền, nhà đầu tư, đối…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ Giám đốc Nhân Sự thiết lập và phát triển các chính sách của công ty như quy định làm việc, quy định về lương, thưởng và phúc lợi….
 • Quan hệ với nhân viên: