Dược Phẩm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 166 jobs
DOJI
An Giang
 • 2/Năng lực, phẩm chất cần có.
 • Tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng về chuyên môn, sản phẩm trong phạm vi và quyền hạn cho phép;
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Ninh Bình +2 locations
 • Toàn thời gian cố định.
 • KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ.
 • Quản lý các công việc chung của chi nhánh hoặc cụm chi nhánh lân cận;
 • Theo yêu cầu công việc…;
DOJI
Hà Nam
Easily apply
 • 2/Năng lực, phẩm chất cần có.
 • Tư vấn, giới thiệu và bán sản phẩm trang sức cao cấp;
 • Toàn thời gian cố định.
 • KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ.
 • Gắn bó với Tập đoàn;
DOJI
Hà Nam
Easily apply
 • 2/Năng lực, phẩm chất cần có.
 • Toàn thời gian cố định.
 • Chuyên viên, nhân viên văn phòng.
 • KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ.
 • Thực hiện công tác tuyển dụng:
DOJI
An Giang
Easily apply
 • 2/Năng lực, phẩm chất cần có.
 • 2/Năng lực, phẩm chất cần có.
 • Toàn thời gian cố định.
 • KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ.
 • 1/Học vấn và kinh nghiệm.
DOJI
Nghệ An
Easily apply
 • 2/Năng lực, phẩm chất cần có.
 • Toàn thời gian cố định.
 • KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ.
 • Quản lý lao động, hợp đồng lao động, ngân sách nhân sự hiệu quả;
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • 2/Năng lực, phẩm chất cần có.
 • Tư vấn, giới thiệu và bán sản phẩm trang sức cao cấp;
 • KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ.
 • 1/Học vấn và kinh nghiệm.
DOJI
Đồng Tháp
Easily apply
 • 2/Năng lực, phẩm chất cần có.
 • Tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng về chuyên môn, sản phẩm trong phạm vi và quyền hạn cho phép;
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • 2/Năng lực, phẩm chất cần có.
 • Đề xuất, kiểm soát và Quản lý văn phòng phẩm, trang thiết bị tại Dự án;
 • Toàn thời gian cố định.
 • KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ.
DOJI
Quảng Ninh
Easily apply
 • 2/Năng lực, phẩm chất cần có.
 • Toàn thời gian cố định.
 • KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ.
 • Lập và in chứng từ mua – bán hàng hóa tại trung tâm theo qui định của Tập…