Dược Phẩm jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Hải Phòng (undo) Công ty Cổ phần Sản xuất và công nghệ Nhựa Pha Lê (undo) undo all
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 18 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
8.600.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu, hàng hóa đầu vào và thành phẩm đầu ra.
 • Báo cáo các sự cố, rủi ro gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm để có hành động khắc…
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
 • Phân công, quản lý lao động trong ca, tổng hợp tình hình chung của ca, chấm công và báo cáo hàng ngày với Quản đốc và Ban giám đốc.
 • Đông Hải 2, Quận Hải An, TP.
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
12.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • 12 - 20 Triệu MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Phân công, quản lý lao động trong ca, tổng hợp tình hình chung của ca, chấm công và báo cáo hàng ngày với Quản đốc và Ban giám…
Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
Hải Phòng
8.600.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu, hàng hóa đầu vào và thành phẩm đầu ra.
 • Báo cáo các sự cố, rủi ro gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm để có hành động khắc…
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
 • Phối hợp với bộ phận QC để kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu ra.
 • Thực hiện việc vận hành dây chuyền theo hướng dẫn vận hành và quy trình an toàn trong quá trình…
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
 • Kiểm soát việc thực hiện kiểm tra chất lượng, nguyên vật liệu, hàng hóa đầu vào, thanh phẩm đầu ra và kiểm soát việc thực hiện đúng các quy trình sản xuất của…
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
 • Quản lý chất lượng sản phẩm:
 • Xây dựng các định mức vật tư , nguyên liệu cho từng sản phẩm, định mức thời gian và nhân công cho từng sản phẩm tại các công đoạn…
Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
Hải Phòng
8.400.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Phối hợp với bộ phận QC để kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu ra.
 • Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
 • Lao động phổ thông , Sản xuất, vận hành sản xuất.
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
 • Tư vấn cho HĐQT và Ban Giám đốc về phát triển sản phẩm mới.
 • Kiểm tra các công thức sản phẩm trước khi chuyển sang bộ phận kế hoạch.
 • Làm việc độc lập/theo nhóm;
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
 • Tư vấn cho HĐQT và Ban Giám đốc về phát triển sản phẩm mới.
 • Kiểm tra các công thức sản phẩm trước khi chuyển sang bộ phận kế hoạch.
 • Làm việc độc lập/theo nhóm;

We have removed 8 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds