Create your CV - It only takes a few seconds

Dược Phẩm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 48 jobs

Thư Kí Kinh Doanh Không Cần Kinh Nghiệm

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Chăm sóc khách hàng cũ Công ty giao, khách hàng do mình bán và Danh sách khách hàng Công ty giao:
 • Thực hiện chăm sóc định kỳ qua email, điện thoại và trực tiếp …

Nhân Viên Sale Online Làm Việc Quận 12

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • + Nắm bắt nhu cầu khách hàng gọi đến, tư vấn sản phẩm và báo giá chốt đơn hàng.
 • + Chuyên quản trị trang web online.
 • + Nhập MISA, báo cáo đơn hàng.

Nhân Viên Kinh Doanh Không Cần Kinh Nghiệm

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • + Lập kế hoạch công tác tuần, tháng (Kiểm tra, chăm sóc, lên kế hoạch thăm các đại lý).
 • + Duy trì mối quan hệ kinh doanh hiện có, mở rộng mối quan hệ với khách…

Tuyển Nhân Viên Nhân Sự- Tuyển Dụng Làm Việc Quận 12

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Quản lý và xây dựng công tác tuyển dụng Nhân sự.
 • Làm hợp đồng nhận việc cho nhân viên.
 • Quản lý hồ sơ, lý lịch nhân viên..
 • Quản lý nghỉ việc, nghỉ phép của CNV.

Nhân Viên Kinh Doanh Không Làm Việc Quận 12

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • + Gửi thư cảm ơn khách hàng sau khi đã nhận được sản phẩm.
 • + Nắm bắt được nhu cầu khách hàng, tư vấn sản phẩm, báo giá và chốt đơn hàng.
 • − Cơ hội thăng tiến:

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH KHÔNG CẨN KINH NGHIỆM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • + Gửi thư cảm ơn khách hàng sau khi đã nhận được sản phẩm.
 • + Nắm bắt được nhu cầu khách hàng, tư vấn sản phẩm, báo giá và chốt đơn hàng.
 • − Cơ hội thăng tiến:

TUYỂN THƯ KÍ KINH DOANH LÀM VIỆC QUẬN 12

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Chăm sóc khách hàng cũ Công ty giao, khách hàng do mình bán và Danh sách khách hàng Công ty giao:
 • Thực hiện chăm sóc định kỳ qua email, điện thoại và trực tiếp …

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH LÀM VIỆC QUẬN 12

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • + Lập kế hoạch công tác tuần, tháng (Kiểm tra, chăm sóc, lên kế hoạch thăm các đại lý).
 • + Duy trì mối quan hệ kinh doanh hiện có, mở rộng mối quan hệ với khách…

TUYỂN NHÂN VIÊN CHĂM SÓC NHÀ SÁCH KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • + Làm vệ sinh, sắp xếp sản phẩm gọn gàng, đẹp mắt.
 • + Hỗ trợ đại lý trưng bày các sản phẩm theo quy định của công ty.
 • + Được đào tạo khi làm việc.

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH CHƯA CÓ KINH NGHỆM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • + Gửi thư cảm ơn khách hàng sau khi đã nhận được sản phẩm.
 • + Nắm bắt được nhu cầu khách hàng, tư vấn sản phẩm, báo giá và chốt đơn hàng.
 • − Cơ hội thăng tiến:

Nhân Viên Kinh Doanh Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • + Gửi thư cảm ơn khách hàng sau khi đã nhận được sản phẩm.
 • + Nắm bắt được nhu cầu khách hàng, tư vấn sản phẩm, báo giá và chốt đơn hàng.
 • − Cơ hội thăng tiến:

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH SALE ONLINE KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Chuyên quản trị 4 trang web Online.
 • Lập đơn hàng khi khách hàng có nhu cầu.
 • Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng.
 • Một số yêu cầu khác:

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Nhà Phân Phối không cầ...

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • + Lập kế hoạch công tác tuần, tháng (Kiểm tra, chăm sóc, lên kế hoạch thăm các đại lý).
 • + Duy trì mối quan hệ kinh doanh hiện có, mở rộng mối quan hệ với khách…

TUYỂN THƯ KÍ KINH DOANH

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Chăm sóc khách hàng cũ Công ty giao, khách hàng do mình bán và Danh sách khách hàng Công ty giao:
 • Thực hiện chăm sóc định kỳ qua email, điện thoại và trực tiếp …

THƯ KÍ KINH DOANH KHỘNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Chăm sóc khách hàng cũ Công ty giao, khách hàng do mình bán và Danh sách khách hàng Công ty giao:
 • Thực hiện chăm sóc định kỳ qua email, điện thoại và trực tiếp …
Overall, how relevant are these jobs?