Create your CV - It only takes a few seconds

Dược Phẩm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 270 jobs

Nhân Viên Kinh Doanh - Đắk Lắk new

Công Ty Cổ Phần Paris Pharm
Đắk Lắk
 • Công ty đào tạo miễn phí về kỹ năng, kiến thức sản phẩm.
 • Khai thác và phát triển thị trường tại địa bàn được phân công (Khách hàng là Quầy thuốc, nhà thuốc).

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường - Bình Thuận new

Công Ty Cổ Phần Paris Pharm
Bình Thuận
 • Công ty đào tạo miễn phí về kỹ năng, kiến thức sản phẩm.
 • Khai thác và phát triển thị trường tại địa bàn được phân công (Khách hàng là Quầy thuốc, nhà thuốc).

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường - Trà Vinh new

Công Ty Cổ Phần Paris Pharm
Trà Vinh +28 locations
 • Công ty đào tạo miễn phí về kỹ năng, kiến thức sản phẩm.
 • Khai thác và phát triển thị trường tại địa bàn được phân công (Khách hàng là Quầy thuốc, nhà thuốc).

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường - Bình Dương new

Công Ty Cổ Phần Paris Pharm
Bình Dương
 • Công ty đào tạo miễn phí về kỹ năng, kiến thức sản phẩm.
 • Khai thác và phát triển thị trường tại địa bàn được phân công (Khách hàng là Quầy thuốc, nhà thuốc).

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường - Đồng Nai new

Công Ty Cổ Phần Paris Pharm
Đồng Nai
 • Công ty đào tạo miễn phí về kỹ năng, kiến thức sản phẩm.
 • Khai thác và phát triển thị trường tại địa bàn được phân công (Khách hàng là Quầy thuốc, nhà thuốc).

Nhân Viên Kinh Doanh - Khánh Hòa new

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Khánh Hòa
10.000.000 VNĐ một năm
 • Công ty đào tạo miễn phí về kỹ năng, kiến thức sản phẩm.
 • Số 152/2, đường số 9, khu phố 1, phường Linh Tây , Quận Thủ Đức , Hồ Chí Minh, Việt Nam.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - AN GIANG new

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
An Giang
10.000.000 VNĐ một năm
 • Công ty đào tạo miễn phí về kỹ năng, kiến thức sản phẩm.
 • Số 152/2, đường số 9, khu phố 1, phường Linh Tây , Quận Thủ Đức , Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Nhân Viên Kinh Doanh - Ninh Thuận new

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Ninh Thuận
10.000.000 VNĐ một năm
 • Công ty đào tạo miễn phí về kỹ năng, kiến thức sản phẩm.
 • Số 152/2, đường số 9, khu phố 1, phường Linh Tây , Quận Thủ Đức , Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Nhân Viên Kinh Doanh - Bình Định new

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Bình Định
10.000.000 VNĐ một năm
 • Công ty đào tạo miễn phí về kỹ năng, kiến thức sản phẩm.
 • Số 152/2, đường số 9, khu phố 1, phường Linh Tây , Quận Thủ Đức , Hồ Chí Minh, Việt Nam.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - TIỀN GIANG new

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Tiền Giang
10.000.000 VNĐ một năm
 • Công ty đào tạo miễn phí về kỹ năng, kiến thức sản phẩm.
 • Số 152/2, đường số 9, khu phố 1, phường Linh Tây , Quận Thủ Đức , Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Nhân Viên Kinh Doanh - Bình Thuận new

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Bình Thuận
10.000.000 VNĐ một năm
 • Công ty đào tạo miễn phí về kỹ năng, kiến thức sản phẩm.
 • Số 152/2, đường số 9, khu phố 1, phường Linh Tây , Quận Thủ Đức , Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Nhân Viên Kinh Doanh - Phú Yên new

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Phú Yên
10.000.000 VNĐ một năm
 • Công ty đào tạo miễn phí về kỹ năng, kiến thức sản phẩm.
 • Số 152/2, đường số 9, khu phố 1, phường Linh Tây , Quận Thủ Đức , Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Nhân Viên Kinh Doanh - Quảng Nam new

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Quảng Nam
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty đào tạo miễn phí về kỹ năng, kiến thức sản phẩm.
 • Số 152/2, đường số 9, khu phố 1, phường Linh Tây , Quận Thủ Đức , Hồ Chí Minh, Việt Nam.

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - LONG AN new

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Long An
10.000.000 VNĐ một năm
 • Công ty đào tạo miễn phí về kỹ năng, kiến thức sản phẩm.
 • Số 152/2, đường số 9, khu phố 1, phường Linh Tây , Quận Thủ Đức , Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Nhân Viên Kinh Doanh - Quảng Ngãi new

CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM
Quảng Ngãi +27 locations
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty đào tạo miễn phí về kỹ năng, kiến thức sản phẩm.
 • Số 152/2, đường số 9, khu phố 1, phường Linh Tây , Quận Thủ Đức , Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Get new jobs for this search by email