Create your CV - It only takes a few seconds

Dược Phẩm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 12,033 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Raise health professional satisfaction and ensure sales performance of a determined set of products in a determined geography (or a list of customers).
Giải Pháp Thanh Toán Điện Lực và Viễn thông Eay
Kiên Giang
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Bán các sản phẩm khác tại quầy.
 • Có kinh nghiệm tư vấn sản phẩm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng hoặc làm giao dịch viên tại các ngân hàng.
Medochemie Viễn Đông
Bình Dương
 • Kiểm tra mã nguyên liệu, bao bì, bán thành phẩm, thành phẩm trước khi đưa lên hệ thống ERP.
 • Tham gia thực hiện soát xét chất lượng sản phẩm.
Giải Pháp Thanh Toán Điện Lực và Viễn thông Eay
Ninh Thuận
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Bán các sản phẩm khác tại quầy.
 • Có kinh nghiệm tư vấn sản phẩm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng hoặc làm giao dịch viên tại các ngân hàng.
Giải Pháp Thanh Toán Điện Lực và Viễn thông Eay
Tiền Giang
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Bán các sản phẩm khác tại quầy.
 • Có kinh nghiệm tư vấn sản phẩm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng hoặc làm giao dịch viên tại các ngân hàng.
Giải Pháp Thanh Toán Điện Lực và Viễn thông Eay
Đồng Tháp
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Bán các sản phẩm khác tại quầy.
 • Có kinh nghiệm tư vấn sản phẩm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng hoặc làm giao dịch viên tại các ngân hàng.
CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VÀ CÀ PHÊ VIỆT NAM - SINGAPORE
Quận 12
 • Ra sản phẩm mới, làm định lượng, giá bán của sản phẩm( bao gồm cả đồ ăn và đồ uống), chịu trách nhiệm về hình ảnh chất lượng sản phẩm.
 • MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC.
Boehringer Ingelheim
Việt Nam
 • Driving Performance - Has the responsibility to meet/exceed promotion targets for assigned product(s) within the allocated territory through achievement of…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Raise health professional satisfaction and ensure sales performance of a determined set of products in a determined geography (or a list of customers).
Boehringer Ingelheim
Việt Nam
 • Driving Performance - Has the responsibility to meet/exceed performance targets for assigned product(s) within the allocated territory through achievement of…