Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Dược Miền Đông Sài Thành jobs

Page 1 of 2 jobs
Dược Miền Đông - Sài Thành
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
  • Hoàn thành doanh số và chỉ tiêu KPI.
  • Được đào tạo, hướng dẫn từ các quản lý, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm Việt Nam.
Dược Miền Đông - Sài Thành
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Được đào tạo, hướng dẫn từ các quản lý, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm Việt Nam.
  • Lập kế hoạch, ý tưởng, xây dựng nội dung và thực hiện…
» Create your CV - It only takes a few seconds