Create your CV - It only takes a few seconds

Cp Xây Dựng Trung Nam 18 Ec jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân viên an toàn lao động

CP XÂY DỰNG TRUNG NAM 18 EC
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • Làm việc cho Ban QLDA của Chủ đầu tư.
  • Kiểm tra công trường, đảm bảo sự tuân thủ nội qui an toàn.
  • Đánh giá rủi ro mối nguy tìm ẩn, thiết lập biện pháp kiểm soát…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email