Create your CV - It only takes a few seconds

Cp Nghiên Cứu Và Tư Vấn Thị Ttường Vi Na jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Chuyên viên điều hành dịch vụ cho thuê xe du lịch

CP Nghiên cứu và vấn thị ttường Vi Na
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
  • vấn về các dịch vụ mà công ty cung cấp cho khách hàng.
  • Tìm kiếm, gặp gỡ, vấn, thuyết phục khách hàng thuê xe ngắn hạn, dài hạn dựa trên những quan hệ sẵn…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.