Create your CV - It only takes a few seconds

Citigym Intern Thực Tập Sinh Ho Chi Minh 13/06/2020 jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Thực Tập Nhân Sự

Citigym Intern - Thực tập sinh Ho Chi Minh 13/06/2...
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Được tập luyện tại các phòng tập CITIGYM tại TP.
  • Nhập thông tin ứng viên lên data chung của HR.
  • Kiểm tra và sắp xếp hồ sơ nhân sự.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email