Create your CV - It only takes a few seconds

Chuyển Phát Nhanh Viettel Post jobs in Đà Nẵng

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Nhân viên bán hàng

Chuyển Phát Nhanh Viettel Post - Đà Nẵng
Ðà Nẵng
  • Duy trì và phát triển chất lượng dịch vụ trên tuyến.
  • Thực hiện thu, phát, quản lý thư, hàng trên địa bàn được giao.
  • Tư vấn và chăm sóc khách hàng trên tuyến.

Nhân viên Kinh doanh

Chuyển Phát Nhanh Viettel Post - Đà Nẵng
Ðà Nẵng
  • Tìm kiếm và phát triển các khách hàng mới sử dụng dịch vụ của chuyển phát nhanh.
  • Ngoại thương, xuất nhập khẩu, chuyển phát quốc tế ...
» Create your CV - It only takes a few seconds