Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Chi Nhánh Uni President Việt Nam jobs

Page 1 of 4 jobs
UNI - PRESIDENT Việt Nam
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập kế hoạch và thực hiện công tác kiểm soát nội bộ tại công ty, chi nhánh và các công ty con.
 • Một số phúc lợi khác khi phỏng vấn sẽ trao đổi chi tiết hơn.
Chi nhánh Uni_President Việt Nam
Sóc Trăng
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Chăm sóc và phụ trách kỹ thuật thủy sản qua các giai đoạn.
 • Hướng dẫn kỹ thuật cho khách hàng.
 • Kiểm Tra các chỉ tiêu môi trường nước.
 • Tuổi Từ 25 Đến 35 tuổi.
Chi nhánh Uni - President Việt Nam
Quảng Nam
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.
 • Kiểm tra máy móc, thiết bị và bảo trì.
 • Kiểm tra kích thước hạt nguyên liệu nghiền.
Chi nhánh Uni_President Việt Nam
Tiền Giang
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Liên quan đến an toàn, môi trường.
 • Tuổi từ 23 tuổi trở lên.
 • Tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành môi trường, an toàn lao động hoặc các ngành có liên quan.

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds