Chi Nhánh Long Bình- Cty Olam Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs
CHI NHÁNH LONG BÌNH- CTY OLAM VIỆT NAM
Đồng Nai
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Kiểm soát vận hành máy của bộ phận sản xuất để đảm bảo rằng máy móc làm việc hiệu quả và tuân theo các quy định của công ty, cũng…
CHI NHÁNH LONG BÌNH- CTY OLAM VIỆT NAM
Đồng Nai
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Kiểm tra số lượng hàng xuất hàng tồn trong ngày, hàng tuần, hàng tháng.
 • Làm báo cáo cấp trên.
 • Sắp xếp, bố trí đặt để hàng hợp lý.
CHI NHÁNH LONG BÌNH- CTY OLAM VIỆT NAM
Gia Lai
 • Thị trấn Nhơn Hòa, Chư Puh, Gia Lai, Việt Nam.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Đảm bảo rằng các nông hộ hiểu về các điểm kiểm soát được áp dụng.
CHI NHÁNH LONG BÌNH- CTY OLAM VIỆT NAM
Đồng Nai
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Làm việc trong công ty thực phẩm.
 • Quản lý nhân viên vận hành và công nhân trong tổ để đảm bảo họ làm việc hiệu quả và tuân thủ các…
CHI NHÁNH LONG BÌNH- CÔNG TY TNHH OLAM VIỆT NAM
Đồng Nai
 • CHI NHÁNH LONG BÌNH- CTY TNHH OLAM VIỆT NAM đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 14 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm Quản Lý Ca Sản Xuất trong…
CHI NHÁNH LONG BÌNH- CÔNG TY TNHH OLAM VIỆT NAM
Đồng Nai
 • CHI NHÁNH LONG BÌNH- CTY TNHH OLAM VIỆT NAM đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 21 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY trong…
CHI NHÁNH LONG BÌNH- CÔNG TY TNHH OLAM VIỆT NAM
Đồng Nai
 • CHI NHÁNH LONG BÌNH- CTY TNHH OLAM VIỆT NAM đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 14 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên An Toàn Lao Đô…
CHI NHÁNH LONG BÌNH- CÔNG TY TNHH OLAM VIỆT NAM
Đồng Nai
 • CHI NHÁNH LONG BÌNH- CTY TNHH OLAM VIỆT NAM đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 2 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Food Production Supervisor…
CHI NHÁNH LONG BÌNH- CÔNG TY TNHH OLAM VIỆT NAM LÀ...
Gia Lai
 • CHI NHÁNH LONG BÌNH- CTY TNHH OLAM VIỆT NAM LÀM VIỆC TẠI HUYỆN CHƯ PƯH, TỈNH GIA LAI đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 1-2 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
CHI NHÁNH LONG BÌNH- CÔNG TY TNHH OLAM VIỆT NAM
Yên Bái
 • CHI NHÁNH LONG BÌNH- CTY TNHH OLAM VIỆT NAM đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 23 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm NHÂN VIÊN KẾ TOÁN- HUYỆN VĂN…
» Create your CV - It only takes a few seconds