Create your CV - It only takes a few seconds

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần L.q Joton jobs in Hà Nội

Page 1 of 9 jobs

Trưởng Phòng Qt HCNS

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN L.Q JOTON - HÀ NỘI
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Chi Nhánh Công Ty Cp L.Q Joton-Hà Nội đang cần tuyển 1 nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng Phòng Qt HCNS trong ngành Nhân sự,…

Kế Toán Công Nợ

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN L.Q JOTON - HÀ NỘI
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập các báo cáo theo yêu cầu của Chi nhánhCông ty.
 • Chi Nhánh Công Ty Cp L.Q Joton-Hà Nội đang cần tuyển 2 nhân sự với hình thức làm việc:

Kỹ Thuật Xử Lý Sự Cố

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN L.Q JOTON - HÀ NỘI
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Chi Nhánh Công Ty Cp L.Q Joton-Hà Nội đang cần tuyển 2 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Kiểm tra mẫu sản phẩm lưu tại chi nhánh.
 • Đề xuất phương án xử lý.

Nhân Viên Kỹ Thuật Xử Lý Sự Cố

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN L.Q JOTON - HÀ NỘI
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Chi Nhánh Công Ty Cp L.Q Joton-Hà Nội đang cần tuyển 2 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Kiểm tra mẫu sản phẩm lưu tại chi nhánh.
 • Đề xuất phương án xử lý.

Nghiên Cứu Sản Phẩm

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN L.Q JOTON - HÀ NỘI
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Chi Nhánh Công Ty Cp L.Q Joton-Hà Nội đang cần tuyển 2 nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nghiên Cứu Sản Phẩm trong ngành Thẩm định…

Nhân Viên Kinh Doanh Phân Phối

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN L.Q JOTON - HÀ NỘI
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Chi Nhánh Công Ty Cp L.Q Joton-Hà Nội đang cần tuyển 3 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Các chế độ khác theo quy định của công ty.
 • Lập hồ sơ khách hàng.

Nhân Viên Kinh Doanh Lương Trên 12 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN L.Q JOTON - HÀ NỘI
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Chi Nhánh Công Ty Cp L.Q Joton-Hà Nội đang cần tuyển 5 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Nghiên cứu, thu thập thông tin thị trường, triển khai kế hoạch kinh doanh…

Nhân Viên Thị Trường

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN L.Q JOTON - HÀ NỘI
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Chi Nhánh Công Ty Cp L.Q Joton-Hà Nội đang cần tuyển 5 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, phúc lợi của công ty.

Nhân Viên Nghiên Cứu Thị Trường

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN L.Q JOTON - HÀ NỘI
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Chi Nhánh Công Ty Cp L.Q Joton-Hà Nội đang cần tuyển 5 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, phúc lợi của công ty.
» Create your CV - It only takes a few seconds