Create your CV - It only takes a few seconds
Page 6 of 23,059 jobs
Trường Đại Học FPT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Điều phối giảng viên cho chương trình đào tạo doanh nghiệp.
 • Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ.
Công ty TNHH Newwing Interconnect Technology
Bắc Giang
 • Làm việc tại Bắc Giang.
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
 • Kiểm tra, giám sát thiết bị hoạt động trên dây chuyền tự động hóa.
 • Có phụ cấp hằng tháng.
Việt Nam
 • Huấn luyện đội ngũ nhân viên bán hàng OPPO bao gồm (kiến thức, kỹ năng, văn hoá OPPO ) qua hình thức đào tạo trên lớp và đào tạo tại shop.
Bongda.com.vn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Các chế độ bảo hiểm theo quy định.
 • Mức lương, thưởng và các chế độ phúc lợi theo quy định.
 • Cơ hội được đào tạo và thăng tiến tốt trong công việc.
CN Công Ty TM Và DL Trọng Điểm Tại Tphcm
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ đào tạo, phát triển kiến thức chuyên môn và các kỹ năng làm việc;
 • Được đi du lịch / khảo sát theo chế độ của Công ty và trải nghiệm thực tế tuyến…
ĐT DV Du Lịch Đất Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức điều phối đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài;
 • Kỹ năng mềm, Đào tạo hội nhập, Khảo sát nhu cầu đào tạo, Tổ chức lớp đào tạo, Đánh giá sau đào tạo….
 • Kỹ thuật, cơ khí chế tạo máy, tự động hóa ,.
 • Giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình, đào tạo/ Skill of communication, team work, presentation, training.
AMA Việt Nam - Trung Tâm Anh Ngữ AMA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Tham gia các hoạt động đào tạo.
 • Tham gia các hoạt động đào tạo;
 • Theo dõi tiến độ dạy của giáo viên, tình hình quản lý lớp và hỗ…
SAM Tuyền Lâm Golf & Resort
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được đào tạo chuyên môn, nâng cao tay nghề.
 • Khả năng mỹ thuật tốt, tính năng động, sáng tạo, giàu ý tưởng và có tư duy sáng tạo logic và luôn chủ động trong…
Công Ty Tnhh Senspark
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000 VNĐ một giờ
 • Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của nhà nước:
 • Chế độ tăng lương theo định kỳ hoặc hiệu quả công việc.
 • Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo,…