Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 3,537 jobs
NIC's Client
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện công việc chủ động, sáng tạo, đạt hiệu quả tốt.
 • Chịu trách nhiệm về pháp lý và pháp chế của công ty.
 • Cố vấn cho ban giám đốc về pháp luật.
NIC's Client
Hà Nội
50.000.000 - VNĐ70.000.000 VNĐ một năm
 • Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty.
 • Chế độ sinh nhật, nghỉ mát hàng năm, chế độ dành cho…
NIC's Client
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia đầy đủ chế độ như:
 • Có kinh nghiệm 02 năm trở lên làm công tác pháp chế.
 • BHTN và các chế độ khác theo quy định của pháp luật hiện hành;
Abivin
Hà Nội
 • Được dẫn dắt, đào tạo bài bản các nghiệp vụ về mảng HR, C&B, Kế toán.
 • Theo dõi chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho nhân viên công ty.
CÔNG TY CALIFORNIA FITNESS AND YOGA CENTERS
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Cơ hội tham gia các khóa đào tạo về kiến thức công việc, đào tạo kỹ năng mềm.
 • Không cần kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.
 • Tối thiểu 5 tiếng/ ngày, 5 ngày/ tuần.
Hà Nội
6.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếp nhận công văn, giấy tờ gửi đến công ty, và chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết;
 • Đầu mối gửi các công văn, giấy tờ, văn bản ra ngoài Công ty;
Bệnh Viện Quốc Tế DoLife - Y Dược Trung Tín
Hà Nội
 • ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC.
 • Tham gia các khóa đào tạo nội viện và ngoại viện để nâng cao kỹ thuật chuyên môn.
 • CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KHÁM CHỮA BỆNH.
Bệnh Viện Quốc Tế DoLife - Y Dược Trung Tín
Hà Nội
 • ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC.
 • Tham gia các khóa đào tạo nội viện và ngoại viện để nâng cao kỹ thuật chuyên môn.
 • CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KHÁM CHỮA BỆNH.
Bệnh Viện Quốc Tế DoLife - Y Dược Trung Tín
Hà Nội
 • ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC.
 • Tham gia các khóa đào tạo nội viện và ngoại viện để nâng cao kỹ thuật chuyên môn.
 • CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KHÁM CHỮA BỆNH.
NIC's Client
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Có khả năng giao tiếp tốt, năng động và sáng tạo.
 • Chịu trách nhiệm xây dựng các quy chế, quy định, quy trình, kế hoạch hoạt động của ban kiểm soát và thanh tra…