Create your CV - It only takes a few seconds

Chế tạo jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 127 jobs

Chuyên Gia Thẻ tín dụng (Co-Brand card) - Phòng Sản phẩm Thẻ... new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Research market and customer demand to suggest new co-brand product.
 • Make timeline and deliverables of new product/ plans/ assignments/ task.

Giao Dịch Viên - Hồ Chí Minh - TA047

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí.
 • Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc, được hưởng chế độ du lịch hè.

CVCC Quản lý sản phẩm (Quản lý phát triển dự án Fintech) - H... new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Research the current market related to digital process & solutions for card/ unsecured product, prepare information and contribute to presentation/sales pitch…

Giao Dịch Viên - Hà Nội - TA050

 • Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí.
 • Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc, được hưởng chế độ du lịch hè.

Giao Dịch Viên - Vĩnh Phúc - TA050

Vĩnh Phúc
 • Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí.
 • Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc, được hưởng chế độ du lịch hè.

Data Analyst (DWH Project) - Hà Nội - TA003 new

Hà Nội
 • Work with source data and DWH data modeller, ensuring DWH‘s clearance, quality, correct content, life cycle and time limits understanding and aligning.

Chuyên viên Cao cấp Thẩm định KHCN & SME - Khối Tín dụng - H...

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí.
 • Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc.
 • Thẩm định trên hồ sơ ĐVKD cung cấp:

Giao Dịch Viên - Hiệp Hòa (Bắc Giang) - TA050

Bắc Giang
 • Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí.
 • Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc, được hưởng chế độ du lịch hè.

Business Planning Analytics Specialist - Hồ Chí Minh - TA016 new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí.
 • Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc, được hưởng chế độ du lịch hè.

Chuyên viên Xử lý Nợ pháp lý Tín chấp - Tây Ninh, Sóc Trăng,...

Vũng Tàu
 • Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí.
 • Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc.
 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên;

Chuyên viên Thẩm định Tín dụng Thực địa - Bắc Ninh - TA050

 • Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí.
 • Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc.
 • Thông báo cho các đơn vị liên quan.

Chuyên Viên Xử Lý Nợ Hiện Trường - Long An - TA082 new

Long An
 • Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí.
 • Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc, được hưởng chế độ du lịch hè.

Chuyên viên chính Quản lý Rủi ro Thẻ - Hà Nội - TA050 new

Hà Nội
 • Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí.
 • Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc.
 • Tuân thủ quy định của Ngân hàng.

Portfolio Management Executive - Hồ Chí Minh - TA016

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Segmentation of customers based Customer behavior.
 • Run portfolio attribution reports and draw performance insights for regular internal reporting and portfolio…

CVCC Thúc Đẩy Hiệu Quả - Chính Sách Thúc Đẩy Sản Phẩm Cho Va... new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí.
 • Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc.
 • Thực hiện báo cáo định kỳ.
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.