Create your CV - It only takes a few seconds

Chế tạo jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1,027 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Hổ trợ đào tạo 2.500.000/10 ngày đào tạo.
 • Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm sau hai tháng.
 • Được nhiều chế độ đãi ngộ, hiếu, hỷ, sinh nhật, nghỉ mát ....
Thành phố Hồ Chí Minh
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một năm
 • Được hưởng các chế độ khác của công ty:
 • Công ty sẽ hỗ trợ 100% chi phi đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ cho nhân sự, ngoài ra sẽ được hỗ trợ 900.000đ/khóa đào tạo.
7.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Hổ trợ đào tạo 2.500.000/10 ngày đào tạo.
 • Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm sau hai tháng.
 • Được nhiều chế độ đãi ngộ, hiếu, hỷ, sinh nhật, nghỉ mát ....
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Hổ trợ đào tạo 2.500.000/10 ngày đào tạo.
 • Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm sau hai tháng.
 • Được nhiều chế độ đãi ngộ, hiếu, hỷ, sinh nhật, nghỉ mát ....
15.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Được hỗ trợ trong thời gian đào tạo nghiệp vụ ( 700k / 1 khóa học).
 • Nghỉ mát, sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết, ...
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Được hỗ trợ trong thời gian đào tạo nghiệp vụ ( 900k / 1 khóa học).
 • Nhân viên tư vấn Viettel tại Hồ Chí Minh.
Thành phố Hồ Chí Minh
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một năm
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Được hỗ trợ trong thời gian đào tạo nghiệp vụ ( 700k / 1 khóa học).
 • Nghỉ mát, sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết, ....
Thành phố Hồ Chí Minh
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một năm
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Được hỗ trợ trong thời gian đào tạo nghiệp vụ ( 900k / 1 khóa học).
 • Nhân viên tư vấn Viettel tại Hồ Chí Minh.
Thành phố Hồ Chí Minh
22.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Nghỉ mát, sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết, ....
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Được hỗ trợ trong quá trình học đào tạo nghiệp vụ.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • THPT, Trung cấp,Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành đào tạo.