Create your CV - It only takes a few seconds

Chế tạo jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 120 jobs

Nhân Viên Lưu Trữ Phòng Pháp Chế

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm sức khỏe;
 • Hỗ trợ ăn trưa, đồng phục, các chế độ công tác phí, phương tiện đưa đón đối với quản lý cấp cao, ….
 • Khám sức khỏe định kỳ;

Chuyên Viên Pháp Chế - SL: 02

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm sức khỏe;
 • Hỗ trợ ăn trưa, đồng phục, các chế độ công tác phí, phương tiện đưa đón đối với quản lý cấp cao, ….
 • Khám sức khỏe định kỳ;

Kỹ Sư Trí Tuệ Nhân Tạo (AI Engineer) – SL: 01

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm sức khỏe;
 • Xác định cơ hội để đào sâu và bộ dữ liệu đào tạo mới.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Kỹ Sư Trí Tuệ Nhân Tạo (AI Engineer) – SL:

Chuyên Viên Quản Lý Hệ Thống

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm sức khỏe;
 • Thực hiện báo cáo theo yêu cầu và theo chế độ báo cáo quy định.
 • Hỗ trợ ăn trưa, đồng phục, các chế độ công tác phí, phương tiện…

Nhân Viên Bàn Giao Nhà

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm sức khỏe;
 • Hỗ trợ ăn trưa, đồng phục, các chế độ công tác phí, phương tiện đưa đón đối với quản lý cấp cao, ….
 • Khám sức khỏe định kỳ;

Chuyên Viên Quản Lý Hệ Thống – SL: 03

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm sức khỏe;
 • Thực hiện báo cáo theo yêu cầu và theo chế độ báo cáo quy định.
 • Hỗ trợ ăn trưa, đồng phục, các chế độ công tác phí, phương tiện…

Phó GĐ Triển Khai Và Vận Hành Ứng Dụng

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm sức khỏe;
 • + Đào tạo, đề xuất đào tạo cho đội ngũ nhân viên nâng cao trình độ và kiến thức thành viên của phòng.
 • Đề xuất cải tiến phần mềm.

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ DỰ ÁN

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm sức khỏe;
 • Hỗ trợ ăn trưa, đồng phục, các chế độ công tác phí, phương tiện đưa đón đối với quản lý cấp cao, ….
 • Khám sức khỏe định kỳ;

Chuyên Viên HRBP

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm sức khỏe;
 • Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân viên, chính sách phúc lợi.
 • Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để đề xuất các chính…

Nhân Viên Quản Lý Chung Cư - SL: 01

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm sức khỏe;
 • Hỗ trợ ăn trưa, đồng phục, các chế độ công tác phí, phương tiện đưa đón đối với quản lý cấp cao, ….
 • Khám sức khỏe định kỳ;

Chuyên Viên PR (Số Lượng: 01)

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm sức khỏe;
 • Hỗ trợ ăn trưa, đồng phục, các chế độ công tác phí, phương tiện đưa đón đối với quản lý cấp cao, ….
 • Toàn thời gian cố định.

Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Họa

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm sức khỏe;
 • Hỗ trợ ăn trưa, đồng phục, các chế độ công tác phí, phương tiện đưa đón đối với quản lý cấp cao, ….
 • Khám sức khỏe định kỳ;

Chuyên Viên Tuyển Dụng

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm sức khỏe;
 • Tập hợp danh sách gởi Phòng Đào tạo để tham gia các khóa đào tạo phù hợp với nhân viên mới.
 • Các công việc khác khi được phân công.

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm sức khỏe;
 • Hợp đồng mẫu và đào tạo cho Bp.Chăm sóc khách hàng.
 • Xây dựng và điều chỉnh các quy trình, quy chế làm việc trong nội bộ phòng.

Chuyên Viên Quản Trị Trung Tâm Dữ Liệu

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chế độ bảo hiểm sức khỏe;
 • Hỗ trợ ăn trưa, đồng phục, các chế độ công tác phí, phương tiện đưa đón đối với quản lý cấp cao, ….
 • Khám sức khỏe định kỳ;
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.