Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 235 jobs
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Chế độ bảo hiểm theo luật định (BHXH, BHYT, BHTN) & bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt.
 • Hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ nội bộ & được đào tạo phát triển năng lực cá…
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Chế độ bảo hiểm theo luật định (BHXH, BHYT, BHTN) & bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt.
 • Hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ nội bộ & được đào tạo phát triển năng lực cá…
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Chế độ bảo hiểm theo luật định (BHXH, BHYT, BHTN) & bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt.
 • Hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ nội bộ & được đào tạo phát triển năng lực cá…
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Chế độ bảo hiểm theo luật định (BHXH, BHYT, BHTN) & bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt.
 • Hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ nội bộ & được đào tạo phát triển năng lực cá…
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Chế độ bảo hiểm theo luật định (BHXH, BHYT, BHTN) & bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt.
 • Hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ nội bộ & được đào tạo phát triển năng lực cá…
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Chế độ bảo hiểm theo luật định (BHXH, BHYT, BHTN) & bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt.
 • Hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ nội bộ & được đào tạo phát triển năng lực cá…
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Chế độ bảo hiểm theo luật định (BHXH, BHYT, BHTN) & bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt.
 • Hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ nội bộ & được đào tạo phát triển năng lực cá…
RBOX
Đà Lạt +3 locations
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Được đào tạo kiến thức về sản phẩm và kỹ năng bán hàng để phục vụ cho công việc kinh doanh.
 • Làm việc tại Chi nhánh, Điểm giao dịch của Ngân hàng, phối hợp vơ…
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Chế độ bảo hiểm theo luật định (BHXH, BHYT, BHTN) & bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt.
 • Hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ nội bộ & được đào tạo phát triển năng lực cá…
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Chế độ bảo hiểm theo luật định (BHXH, BHYT, BHTN) & bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt.
 • Hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ nội bộ & được đào tạo phát triển năng lực cá…