Create your CV - It only takes a few seconds

Chế tạo jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

HR and Admin Manager

HRnavi
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đào tạo, hướng dẫn và quản lý nhân viên của bộ phận.
  • Thực hiện cơ chế báo cáo – liên lạc chặt chẽ với các bộ phận liên quan (hành chính, nhân sự, kế toán, IT…)…

HRGA Manager

HRnavi
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tuyển dụng, đào tạo nhân viên.
  • Được hưởng chế độ bảo hiểm đầy đủ.
  • Các chế độ và trợ cấp được hưởng từ thời gian probation.
  • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Sales Manager

HRnavi
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Liên hệ và tạo quan hệ với các đối tác quốc tế.
  • Insurance Có chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của luật Lao động.
  • Đi du lịch, teambuilding cùng công ty.
» Create your CV - It only takes a few seconds