Create your CV - It only takes a few seconds

Chế tạo jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

Quản Lý Lớp Anh Ngữ [ba Vì - Hà Nội] new

7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Chế độ xem xét tăng lương mỗi năm 2 lần.
 • Phiên dịch/ Ngoại ngữ, Giáo dục - Đào tạo, Tư vấn/ Chăm sóc khách hàng.
 • Hỗ trợ giáo viên nước ngoài giảng dạy trên lớp.

Chủ Nhiệm Lớp Tiếng Anh [ Chi Nhánh Bắc Giang 2 ] new

7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Chế độ xem xét tăng lương mỗi năm 2 lần.
 • Phiên dịch/ Ngoại ngữ, Giáo dục - Đào tạo, Tư vấn/ Chăm sóc khách hàng.
 • Hỗ trợ giáo viên nước ngoài giảng dạy trên lớp.

Chủ Nhiệm Lớp Tiếng Anh [ba Vì - Hà Nội] new

7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Chế độ xem xét tăng lương mỗi năm 2 lần.
 • Phiên dịch/ Ngoại ngữ, Giáo dục - Đào tạo, Tư vấn/ Chăm sóc khách hàng.
 • Hỗ trợ giáo viên nước ngoài giảng dạy trên lớp.

Chuyên Viên Tư Vấn (hà Nội)

12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Chế độ xem xét tăng lương mỗi năm một lần.
 • Thực hiện tiếp nhận và tư vấn các chương trình đào tạo phù hợp với học viên khi đến tìm hiểu và đăng ký học tại Ocean…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email