Create your CV - It only takes a few seconds

Chế tạo jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 118 jobs
Công ty TNHH Tài Chính HD SaiSon
Ninh Bình
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Định hướng đào tạo và phát triển:
 • Cùng với những hiểu biết về sản phẩm cho vay trong quá trình được đào tạo tại công ty, bạn sẽ có kiến thức sau đào tạo để tư…
Công ty TNHH Tài Chính HD SaiSon
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Bán hàng qua điện thoại:
 • Đại diện Công ty giới thiệu về sản phẩm vàdịch vụkhi khách gọi đến;
 • Đại diện Công ty giải đáp các thắc mắc / phàn nàn của khách hàng về…
Công ty TNHH Tài Chính HD SaiSon
Móng Cái +1 location
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Định hướng đào tạo và phát triển:
 • Cùng với những hiểu biết về sản phẩm cho vay trong quá trình được đào tạo tại công ty, bạn sẽ có kiến thức sau đào tạo để tư…
Công ty TNHH Tài Chính HD SaiSon
Thanh Hóa
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Định hướng đào tạo và phát triển:
 • Cùng với những hiểu biết về sản phẩm cho vay trong quá trình được đào tạo tại công ty, bạn sẽ có kiến thức sau đào tạo để tư…
Công ty TNHH Tài Chính HD SaiSon
Vị Thanh +6 locations
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply to this job without a CV
 • Đào tạo công việc, phát triển bản thân.
 • Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định.
 • Tìm gặp khách hàng theo danh sách địa chỉ công ty cung cấp.
Công ty TNHH Tài Chính HD SaiSon
Thanh Hóa
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Định hướng đào tạo và phát triển:
 • Cùng với những hiểu biết về sản phẩm cho vay trong quá trình được đào tạo tại công ty, bạn sẽ có kiến thức sau đào tạo để tư…
Công ty TNHH Tài Chính HD SaiSon
Bắc Giang +11 locations
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Định hướng đào tạo và phát triển:
 • Được ký hợp đồng chính thức và tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định.
 • Được hỗ trợ đào tạo huấn luyện nghiệp vụ đầu vào để…
Công ty TNHH Tài Chính HD SaiSon
Vũng Tàu
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply to this job without a CV
 • Đào tạo công việc, phát triển bản thân.
 • Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định.
 • Tìm gặp khách hàng theo danh sách địa chỉ công ty cung cấp.
Công ty TNHH Tài Chính HD SaiSon
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply to this job without a CV
 • Đào tạo công việc, phát triển bản thân.
 • Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định.
 • Tìm gặp khách hàng theo danh sách địa chỉ công ty cung cấp.
Công ty TNHH Tài Chính HD SaiSon
Bắc Giang +5 locations
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Định hướng đào tạo và phát triển:
 • Được ký hợp đồng chính thức và tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định.
 • Được hỗ trợ đào tạo huấn luyện nghiệp vụ đầu vào để…