Create your CV - It only takes a few seconds

Chế tạo jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltime

  • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
  • THU NHẬP VÀ CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG.
  • Chế độ xem xét tăng lương mỗi năm một lần.
  • Tầng 5 - 7 số 118, đường 179, phố Văn Giang, thị trấn…

Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

  • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
  • THU NHẬP VÀ CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG.
  • Chế độ xem xét tăng lương mỗi năm một lần.
  • Đánh giá, quản lý chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email