Create your CV - It only takes a few seconds

Chế tạo jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 226 jobs
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Tạo động lực và hỗ trợ các bạn trong team.
 • Được hưởng đầy các chế độ BHXH + BHYT theo quy định.
 • Quản lý team khoảng 10 bạn telesales.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Tạo động lực và hỗ trợ các bạn trong team.
 • Được hưởng đầy các chế độ BHXH + BHYT theo quy định.
 • Quản lý team khoảng 10 bạn telesales.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Tạo động lực và hỗ trợ các bạn trong team.
 • Được hưởng đầy các chế độ BHXH + BHYT theo quy định.
 • Quản lý team khoảng 10 bạn telesales.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Tạo động lực và hỗ trợ các bạn trong team.
 • Được hưởng đầy các chế độ BHXH + BHYT theo quy định.
 • Quản lý team khoảng 10 bạn telesales.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Thời gian đào tạo nghiệp vụ:
 • Được đào tạo nâng cao kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, đàm phán, thuyết phục,...
 • Nghỉ một ngày không cố định trong tuần.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Tạo động lực và hỗ trợ các bạn trong team.
 • Được hưởng đầy các chế độ BHXH + BHYT theo quy định.
 • Quản lý team khoảng 10 bạn telesales.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Thời gian đào tạo nghiệp vụ:
 • Tính theo cơ chế làm thêm giờ.
 • Được đào tạo nâng cao kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Hỗ trợ phí đào tạo (1.400.000 VND).
 • Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH + BHYT, thưởng lễ Tết theo quy định.
 • Tiếp nhận các cuộc gọi đến của khách hàng trên Tổng đài…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Hỗ trợ phí đào tạo (1.400.000 VND).
 • Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH + BHYT, thưởng lễ Tết theo quy định.
 • Tiếp nhận các cuộc gọi đến của khách hàng trên Tổng đài…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • + KHÔNG CÓ KINH NGHIỆM ĐƯỢC ĐÀO TẠO TỪ ĐẦU.
 • + Được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, có phụ cấp (1.400.000vnđ).
 • Tiếp nhận cuộc gọi đến của khách hàng lên tổng đài…