Chế tạo jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
  • Nhân viên kỹ thuật chế tạo cơ khí.
  • Được đào tạo tiếng Nhật sau khi vào C.ty.
  • ❌❌❌KHÔNG YC KINH NGHIỆM- KHÔNG YC NGOẠI NGỮ.
  • Nhân viên phát triển sản phẩm.
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
  • Được đào tạo tiếng Nhật.
  • Được đào tạo chuyên môn trong và ngoài nước.
  • Được đào tạo hội nhập (nội quy, văn hóa công ty...).
  • Nghiên cứu yêu cầu thiết kế.
» Create your CV - It only takes a few seconds