Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 8,734 jobs
Hà Nội
 • Xây dựng lộ trình đào tạo, khung kế hoạch đào tạo dựa trên nhu cầu đào tạo và tổ chức triển khai đào tạo.
 • Nghiên cứu, phân tích & xác định nhu cầu đào tạo cho…
Công Ty CP Tập đoàn Đông Thiên Phú
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000 VNĐ một giờ
 • Công tác đào tạo, giám sát.
 • Mọi chế độ chính sách đầy đủ.
 • Tham gia xây dựng chế độ, chính sách cho NLĐ.
 • Thực hiện các thủ tục liên quan đến chế độ chính sách…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Huấn luyện đội ngũ nhân viên bán hàng OPPO bao gồm (kiến thức, kỹ năng, văn hoá OPPO ) qua hình thức đào tạo trên lớp và đào tạo tại shop.
CMC TELECOM - Top 25 Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thô...
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tổ chức điều phối đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài;
 • Tổ chức lớp đào tạo:
 • Đánh giá sau đào tạo:
 • Đánh giá hiệu quả đào tạo, đưa ra đề xuất và cải tiến đối với…
Công Ty Tnhh Ld Beautiful Saigon
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000 VNĐ một giờ
 • Đầy đủ các chế độ phúc lợi:
 • Cắt, uốn, nhuộm, duỗi, nối, dưỡng, và tạo mẫu tóc.
 • Ưu tiên ứng viên có bằng cấp, chứng chỉ của các trường đào tạo nghề tóc.
Công Ty Tnhh Minh Phú Electric
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000 VNĐ một giờ
 • Đầy đủ chế độ phúc lợi, bảo hiểm, nghỉ phép, công tác…theo luật lao động.
 • Được đào tạo về kiến thức và các kỹ năng phát triển năng lực, chuyên môn.
VNP
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng lộ trình đào tạo, khung kế hoạch đào tạo dựa trên nhu cầu đào tạo và tổ chức triển khai đào tạo.
 • Nghiên cứu, phân tích & xác định nhu cầu đào tạo cho…
Phát Triển Casa Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực (20%).
 • Được hưởng các chế độ phúc lợi đặc biệt:
 • BHXH, BHYT, BHTN, chế độ ốm đau thai sản.
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Quản Lý Ssg
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng về CNTT, kỹ năng mềm,… bằng các hội nghị chuyên đề tại công ty và các khóa học tại các đơn vị đào tạo chuyên nghiệp.
Công Ty Tnhh MTV Sản Xuất Trường Hưng
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000 VNĐ một giờ
 • Sáng tạo & khả năng viết tốt;
 • Logic, sự sáng tạo và trí tưởng tượng;
 • Chế độ đầy đủ gồm lương tháng 13, thưởng, du lịch, tăng lương mỗi 6 thang.