Create your CV - It only takes a few seconds

Careerlink S Client Careerlink's Client jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 393 jobs

Customer Service cum Admin Staff (OTA)

CAREERLINK S CLIENT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 2 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Customer Service cum Admin Staff (OTA) trong ngành…

VIP Customer Service - District 1

CAREERLINK S CLIENT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm VIP Customer Service - District 1 trong ngành Dịch vụ khách hàng…

VIP Customer Service - Social Media - District 1

CAREERLINK S CLIENT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm VIP Customer Service - Social Media - District 1 trong ngành Dịch…

Brand Assistant Manager - English (District 4)

CAREERLINK S CLIENT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Brand Assistant Manager - English (District 4) trong ngành Thư ký…

Admin Staff

CAREERLINK S CLIENT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 3 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Admin Staff trong ngành Kế toán / Kiểm toán, Thư ký /…

Sales Assistant - Tiếng Anh-Quận 1

CAREERLINK S CLIENT
Thành phố Hồ Chí Minh
11.000.000 VNĐ một tháng
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Sales Assistant - Tiếng Anh-Quận 1 trong ngành Thư ký / Hành…

Creative Content Executive

CAREERLINK S CLIENT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Creative Content Executive trong ngành Quảng cáo / Khuyến mãi /…

Financial Controller - Dist.1 (Business English)

CAREERLINK S CLIENT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Financial Controller - Dist.1 (Business English) trong ngành Kế…

Nhân Viên Văn Phòng - Admin

CAREERLINK S CLIENT
Thành phố Hồ Chí Minh
6.500.000 VNĐ một tháng
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Văn Phòng - Admin trong ngành Thư ký / Hành chánh được…

Sales Staff - English - HCMC

CAREERLINK S CLIENT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Sales Staff - English - HCMC trong ngành Xuất nhập khẩu / Ngoại…