Create your CV - It only takes a few seconds

Careerlink's Client jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 21 jobs

Sales In Staff (Vsip Hai Phong)

CAREERLINK S CLIENT
Hải Phòng
 • Checking delivery docs, shipping docs.
 • Make sales report, inventory report,…and other reports.
 • In charge of paper work of Sales dept.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Sales Executive Manager (English - Vsip Hai Phong)

CAREERLINK S CLIENT
Hải Phòng
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 9 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Sales Executive Manager (English - Vsip Hai Phong)…

Nhân Viên Hóa Chất - KCN Nomura HP

CAREERLINK S CLIENT
Hải Phòng
 • Phối trộn hóa chất để làm sạch nước với chuyên gia Nhật Bản.
 • Hướng dẫn, đào tạo công nhân.
 • Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
 • Trung thực, làm việc chăm chỉ.

Sales Engineer (English- Hai Phong)

CAREERLINK S CLIENT
Hải Phòng
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Having basic knowledge of technical for conducted with clients (Technical or purchasing persons).
 • + Power transmission products and system.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Kỹ Sư Bảo Trì Khuôn (Tiếng Nhật - Hải Phòng)

CAREERLINK S CLIENT
Hải Phòng
7.500.000 VNĐ một tháng
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Kỹ Sư Bảo Trì Khuôn (Tiếng Nhật - Hải Phòng) trong ngành…

IT Staff (Dinh Vu IZ, Hai Phong)

CAREERLINK S CLIENT
Hải Phòng
 • CareerLink’s Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm IT Staff (Dinh Vu IZ, Hai Phong) trong ngành CNTT - Phần mềm,…

Executive (Front) / North Division - Hai Phong Branch

CAREERLINK S CLIENT
Hải Phòng
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Provide consulting services to clients.
 • Assist supervisors to handle client services.

Sales & Operation Manager (Hai Phong)

CAREERLINK S CLIENT
Hải Phòng
15.000.000 VNĐ một tháng
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Sales & Operation Manager (Hai Phong) trong ngành Quản lý điều…

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng - LQC - Tiếng Anh (KCN VSIP Hải...

CAREERLINK S CLIENT
Hải Phòng
9.000.000 VNĐ một tháng
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng - LQC - Tiếng Anh (KCN VSIP Hải…

QA Staff/Manager (Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật - Hải Phòng)

CAREERLINK S CLIENT
Hải Phòng
 • CareerLink’s Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm QA Staff/Manager (Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật - Hải Phòng) trong…