Create your CV - It only takes a few seconds

Careerlink's Client jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs

Quản Lý Sản Xuất (KCN Long Đức, Long Thành, Đồng Nai)

CAREERLINK S CLIENT
Đồng Nai
10.000.000 VNĐ một tháng
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 20 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Quản Lý Sản Xuất (KCN Long Đức, Long Thành, Đồng Nai…

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (QA)- Long Thành, Đồng Nai

CAREERLINK S CLIENT
Đồng Nai
10.000.000 VNĐ một năm
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 24 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (QA)- Long Thành, Đồng…

QA Supervisor (IATF 16949) - Biên Hòa, Đồng Nai

CAREERLINK S CLIENT
Đồng Nai
16.000.000 VNĐ một tháng
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 12 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm QA Supervisor (IATF 16949) - Biên Hòa, Đồng Nai…

IT Developer - No Experience (HCM/Nhon Trach)

CAREERLINK S CLIENT
Đồng Nai
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm IT Developer - No Experience (HCM/Nhon Trach) trong ngành CNTT -…

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất- Long Thành, Đồng Nai

CAREERLINK S CLIENT
Đồng Nai
10.000.000 VNĐ một tháng
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 21 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất- Long Thành, Đồng Nai…

Nhân Viên Kỹ Thuật/ Bảo Trì - Tiếng Anh/ Nhật (KCN Long Đức,...

CAREERLINK S CLIENT
Đồng Nai
10.000.000 VNĐ một tháng
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 21 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Kỹ Thuật/ Bảo Trì - Tiếng Anh/ Nhật (KCN…

QC Staff (Tiếng Anh - KCN Long Đức, Long Thành, Đồng Nai)

CAREERLINK S CLIENT
Đồng Nai
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 6 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm QC Staff (Tiếng Anh - KCN Long Đức, Long Thành, Đồng…

Chuyên Viên HSE - Tiếng Anh (KCN Long Đức, Đồng Nai)

CAREERLINK S CLIENT
Đồng Nai
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 5 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên HSE - Tiếng Anh (KCN Long Đức, Đồng Nai)…

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất - Biên Hòa (Tiếng Nhật N3)

CAREERLINK S CLIENT
Đồng Nai
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 19 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất - Biên Hòa (Tiếng Nhật N3…

Costing Group Leader (KCN Long Đức, Đồng Nai)

CAREERLINK S CLIENT
Đồng Nai
12.000.000 VNĐ một tháng
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 3 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Costing Group Leader (KCN Long Đức, Đồng Nai) trong…

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất - Tiếng Trung (Nhơn Trạch)

CAREERLINK S CLIENT
Đồng Nai
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 5 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất - Tiếng Trung (Nhơn Trạch…

Nhân Viên Thư Ký Kiêm Phiên Dịch Tiếng Nhật - Long Thành, Đồ...

CAREERLINK S CLIENT
Đồng Nai
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 5 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Thư Ký Kiêm Phiên Dịch Tiếng Nhật - Long…

Thông Dịch Tiếng Nhật - Long Thành, Đồng Nai

CAREERLINK S CLIENT
Đồng Nai
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 5 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Thông Dịch Tiếng Nhật - Long Thành, Đồng Nai trong…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.