Create your CV - It only takes a few seconds

Careerlink's Client jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 393 jobs

Software Engineer - District 3

CAREERLINK S CLIENT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Determines operational feasibility by evaluating analysis, problem definition, requirements, solution development, and proposed solutions.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Software Developer - Thanh Xuan ( Ha Noi)

CAREERLINK S CLIENT
Hà Nội
 • Program development and testing for Japanese customers (Web, mobile).
 • Project management, bridge with Japanese development companies and customers (depending on…

Nhân Viên R&D - Tiếng Nhật N2 - Quận 2

CAREERLINK S CLIENT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ứng viên sẽ thảo luận, xây dựng sản phẩm mới cùng với công ty mẹ ở Nhật.
 • Vẽ bản thảo thiết kế dựa trên những tài liệu yêu cầu hoặc mẫu bằng phần mềm CAD.

Deputy Manager (English - Da Nang)

CAREERLINK S CLIENT
Ðà Nẵng
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Transportation department management (balance management, trouble handling, customer support).
 • Management of warehouse section (balance management,…

NodeJS Developer ( ReactJS/ AngularJS ) - Ha Noi

CAREERLINK S CLIENT
Hà Nội
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Cùng leader, tham gia phát triển các dự án sử dụng server với công nghệ NodeJS;
 • Tham gia ở tất cả các công đoạn của sản phẩm:
 • Hiểu biết về non-blocking I/O;

Android Developer - Ha Noi

CAREERLINK S CLIENT
Hà Nội
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Cùng leader, tham gia phát triển các dự án với khách hàng trong nước hoặc Nhật Bản.
 • Đảm bảo hoàn thành kịp thời và chính xác các nhiệm vụ được giao;

IOS Developer - Ha Noi

CAREERLINK S CLIENT
Hà Nội
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Cùng leader, tham gia phát triển các dự án với khách hàng trong nước hoặc Nhật Bản.
 • Đảm bảo hoàn thành kịp thời và chính xác các nhiệm vụ được giao;

Depurty Manager (English - Da Nang)

CAREERLINK S CLIENT
Ðà Nẵng
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Transportation department management (balance management, trouble handling, customer support).
 • Management of warehouse section (balance management,…

Sales Assistant - Tiếng Anh-Quận 1

CAREERLINK S CLIENT
Thành phố Hồ Chí Minh
11.000.000 VNĐ một tháng
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Sales Assistant - Tiếng Anh-Quận 1 trong ngành Thư ký / Hành…

Import Export Staff (District 3, HCMC)

CAREERLINK S CLIENT
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Import Export Staff (District 3, HCMC) trong ngành Xuất nhập khẩu…

Sales Engineer (HCM)

CAREERLINK S CLIENT
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Sales Engineer (HCM) trong ngành Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí, Bán…

Movie Editer Staff -Tiếng Nhật N3 - Quận 3

CAREERLINK S CLIENT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Movie Editer Staff -Tiếng Nhật N3 - Quận 3 trong ngành Nghệ thuật…

Kĩ Sư Thiết Kế PCB - Quận 3

CAREERLINK S CLIENT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Kĩ Sư Thiết Kế PCB - Quận 3 trong ngành CNTT - Phần mềm, Viễn…

NodeJS Developer - Hanoi

CAREERLINK S CLIENT
Hà Nội
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm NodeJS Developer - Hanoi trong ngành CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần…

Movie Editor Manager - Tiếng Nhật - Quận 3

CAREERLINK S CLIENT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Movie Editor Manager - Tiếng Nhật - Quận 3 trong ngành Nghệ thuật…