Create your CV - It only takes a few seconds

Careerlink's Client jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 621 jobs

Import Export Staff

CareerLink's Client
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Major in import export and related fields.
 • Import-Export duties at a machine sales company.
 • Negotiations with customs and forwarders when importing machinery…

VIP Customer Service - District 1

CAREERLINK S CLIENT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm VIP Customer Service - District 1 trong ngành Dịch vụ khách hàng…

Customer Service cum Admin Staff (OTA)

CAREERLINK S CLIENT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 2 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Customer Service cum Admin Staff (OTA) trong ngành…

VIP Customer Service - Social Media - District 1

CAREERLINK S CLIENT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm VIP Customer Service - Social Media - District 1 trong ngành Dịch…

Sales Staff - English - HCM

CareerLink's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Mainly visit customer to get business with current customers and new customers.
 • Search new projects of current customers and new customers.

Sales Assistant - Tiếng Anh-Quận

CareerLink's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Preparing sales contracts, annex, invoice, backing list for Import and Export shipment.
 • To send, follow-up (working closely with sales and other departments),…

Admin Staff

CAREERLINK S CLIENT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 3 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Admin Staff trong ngành Kế toán / Kiểm toán, Thư ký /…

Admin Staff

CareerLink's Client
Hà Nội
 • Make documents according to supervisor.
 • Assisting sales staff, preparing the contact, shipping document, invoice, payment….
 • Long Bien - HN (No company bus).

Nhân Viên Phòng QA

CareerLink's Client
Vĩnh Phúc
 • Đối ứng yêu cầu của khách hàng và sản xuất.
 • Giải quyết vấn đề, claim của khách hàng.
 • Test sản phẩm và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp…

Professional Communicatior (EN/JP - Cau Giay)

CAREERLINK S CLIENT
Hà Nội
 • CareerLink's Client đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Having experience in meeting and tele-meeting with client as interpreter.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ: