Create your CV - It only takes a few seconds

CA Đêm, CA Tối, Khuya jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs

Cộng tác viên nhập liệu

Đầu Tư Nguyễn Tấn
Hà Nội
 • Có thể hôm nay làm ca sáng, ngày mai làm ca chiều,...
 • Đánh giá con người hơn đánh giá năng lực.
 • Nhập dữ liệu hệ thống từ các bản mềm như .doc, .csv,...

THỰC TẬP SINH NHẬP DỮ LIỆU

Đầu Tư Nguyễn Tấn
Hà Nội
 • Có thể hôm nay làm ca sáng, ngày mai làm ca chiều,...
 • Nhập dữ liệu hệ thống từ các bản mềm như .doc, .csv,...
 • Vào website của hệ thống.

Thực tập sinh

Đầu Tư Nguyễn Tấn
Hà Nội
 • Có thể hôm nay làm ca sáng, ngày mai làm ca chiều,...
 • Đánh giá con người hơn đánh giá năng lực.
 • Hỗ trợ công tác truyền thông tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên theo…

Thực tập sinh/ CTV Nhập liệu

Đầu Tư Nguyễn Tấn
Hà Nội
 • Có thể hôm nay làm ca sáng, ngày mai làm ca chiều,...
 • Đánh giá con người hơn đánh giá năng lực.
 • Nhập dữ liệu hệ thống từ các bản mềm như .doc, .csv,...

Thực tập sinh /CTV

Đầu Tư Nguyễn Tấn
Hà Nội
 • Có thể hôm nay làm ca sáng, ngày mai làm ca chiều,...
 • Đánh giá con người hơn đánh giá năng lực.
 • Hỗ trợ công tác truyền thông tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên theo…

THỰC TẬP PHÁT TRIỂN BỘ PHẬN MARKETING

Đầu Tư Nguyễn Tấn
Hà Nội
 • Tham gia vào quá trình hỗ trợ công tác truyền thông các dự án trong công ty.
 • Lập kế hoạch làm việc, báo cáo kết quả công việc định kỳ theo yêu cầu.

Thực tập sinh Nhập liệu

Đầu Tư Nguyễn Tấn
Hà Nội
 • Có thể hôm nay làm ca sáng, ngày mai làm ca chiều,...
 • Nhập dữ liệu hệ thống từ các bản mềm như .doc, .csv,...
 • Vào website của hệ thống.

CỘNG TÁC VIÊN TUYỂN DỤNG

Đầu Tư Nguyễn Tấn
Hà Nội
 • Có thể hôm nay làm ca sáng, ngày mai làm ca chiều,...
 • Đánh giá con người hơn đánh giá năng lực.
 • Hỗ trợ tìm kiếm ứng viên theo yêu cầu tuyển dụng của công ty.

Thực tập sinh/ CTV Marketing

Đầu Tư Nguyễn Tấn
Hà Nội
 • Đánh giá con người hơn đánh giá năng lực.
 • Tham gia vào quá trình hỗ trợ công tác truyền thông các dự án trong công ty.
 • Phù hợp với việc học của sinh viên.

Thực tập sinh marketing

Đầu Tư Nguyễn Tấn
Hà Nội
 • Có thể hôm nay làm ca sáng, ngày mai làm ca chiều,...
 • Đánh giá con người hơn đánh giá năng lực.
 • Hỗ trợ truyền thông các dự án trong công ty.
» Create your CV - It only takes a few seconds