Công Ty Tnhh Xd Sx & Tm Phước An jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
XD - SX & TM Phước An
Quảng Ngãi
  • Công ty TNHH XD - SX & TM Phước An.
  • Tất cả đều phải chứng thực, nôp hồ sơ về PHC-NS Công ty TNHH XD - TM Phước An.
  • Các khoản phụ cấp :Theo chính sách công ty.
SX TM CƠ KHI XÂY DỰNG VĂN MINH
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
  • CÔNG TY TNHH SX TM CƠ KHÍ XD VĂN MINH.
  • Đảm bảo KPI từ Công ty giao phó.
  • Phối hợp, triển khai các chương trình marketing của Công ty đề ra.
» Create your CV - It only takes a few seconds