Công Ty Tnhh Vận Tải Thương Mại Dịch Vụ Vạn Công Thành jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 3 jobs
Công ty TNHH Vận Tải - Thương Mại - Dịch Vụ Vạn Cô...
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Giám sát hoạt động xe tải trong ca làm việc, bao gồm xe công ty và xe thuê ngoài.
  • Thành thạo vi tính văn phòng,.
  • Có từ 1-3 năm kinh nghiệm điều phối xe tải.
Công ty TNHH Vận Tải - Thương Mại - Dịch Vụ Vạn Cô...
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tài xế mới sẽ được công ty bố trí phụ xe cũ đi chung để hướng dẫn tới khi quen công việc và quen đường, địa điểm giao hàng.
  • Có tính kỷ luật trong công việc.
Công ty TNHH Vận Tải - Thương Mại - Dịch Vụ Vạn Cô...
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Có khả năng tốt chức công việc.
  • Đi theo xe tải từ 1t25 tới 2t tới các đại lý, tạp hóa.
  • Giao hàng Đường, nước ngọt.
  • Phụ trách giao hàng theo số lượng.
» Create your CV - It only takes a few seconds