Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh User Interface Technology Việt Nam Uit Vina jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Nhân Viên Kế Toán Thuế - Acounting (Giao Tiếp Tiếng Anh/ Tiế...

CÔNG TY TNHH USER INTERFACE TECHNOLOGY VIỆT NAM -...
Bắc Ninh
  • CÔNG TY TNHH USER INTERFACE TECHNOLOGY VIỆT NAM - UIT VINA.
  • Đường YP2_1, KCN Yên Phong, Long Châu , Huyện Yên Phong,Bắc Ninh, Việt Nam.
  • Toàn thời gian cố định.

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp - Acounting (Giao Tiếp Tiếng Anh/...

CÔNG TY TNHH USER INTERFACE TECHNOLOGY VIỆT NAM -...
Bắc Ninh
  • CÔNG TY TNHH USER INTERFACE TECHNOLOGY VIỆT NAM - UIT VINA.
  • Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty.
  • Đường YP2_1, KCN Yên Phong, Long Châu , Huyện Yên Phong…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email