Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Thương Mại 65 jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 32 jobs

PROJECT MANAGER

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DTC
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DTC.
 • Phối hợp các phòng ban trong Công ty để giải quyết các công việc liên bộ phận.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân Viên Kế Toán Sản Xuất new

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DTC
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DTC.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua hệ thống CareerLink, gửi kèm file hoặc…

Trợ Lý Điều Hành

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DTC
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DTC.
 • Đôn đốc, giám sát việc triển khai công việc của các phòng / ban Công ty.
 • Thực hiện tất cả hồ sơ dự thầu của Công ty.

Nhân Viên Sale Online

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DTC
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DTC.
 • Phát triển, giữ gìn hình ảnh, thương hiệu Công ty trên thị trường.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Có khả năng đi công tác.

Kế Toán Công Nợ Phải Thu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DTC
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DTC.
 • Kế Toán Công Nợ Phải Thu.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua hệ thống…

Nhân Viên Telesales

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DTC
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DTC.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua hệ thống CareerLink, gửi kèm file hoặc…

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Dự Án

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DTC
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DTC.
 • Phối hợp các phòng ban trong Công ty để giải quyết các công việc liên bộ phận.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Trưởng Nhóm Kế Toán Công Nợ Phải Thu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DTC
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DTC.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua hệ thống CareerLink, gửi kèm file hoặc…

(An Giang) Kỹ Sư Kỹ Thuật Điện/Cơ Khí

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DTC
An Giang
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DTC.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua hệ thống CareerLink, gửi kèm file hoặc…

(Đồng Tháp) Kỹ Sư Kỹ Thuật Điện/Cơ Khí

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DTC
Đồng Tháp
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DTC.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua hệ thống CareerLink, gửi kèm file hoặc…

(Long An) Kỹ Sư Kỹ Thuật Điện/Cơ Khí

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DTC
Long An
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DTC.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua hệ thống CareerLink, gửi kèm file hoặc…

(Bình Phước) Nhân Viên Kinh Doanh Máy Móc Thiết Bị

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DTC
Bình Phước
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DTC.
 • Nhân viên sẽ được Công ty hỗ trợ để hoàn thành công việc :
 • Phối hợp team Marketing phát triển, giữ gìn hình ảnh, thương…

Trưởng Nhóm Tuyển Dụng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DTC
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DTC.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Chịu được áp lực công việc.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua hệ thống…

(An Giang) Nhân Viên Kinh Doanh Máy Móc Thiết Bị

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DTC
An Giang
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DTC.
 • Nhân viên sẽ được Công ty hỗ trợ để hoàn thành công việc :
 • Phối hợp team Marketing phát triển, giữ gìn hình ảnh, thương…

(HCM) Kỹ Sư Kỹ Thuật Điện/Cơ Khí

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DTC
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DTC.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua hệ thống CareerLink, gửi kèm file hoặc…
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.