Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Mộc Phát jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 8 jobs

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự new

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MỘC PHÁT
Bình Dương
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MỘC PHÁT.
 • Thực hiện theo dõi chấm công nhân viên công ty.
 • Mô tả công việc, đánh giá công việc, đánh giá năng lực, quy trình,…

Nhân Viên QC new

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MỘC PHÁT
Bình Dương
8.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MỘC PHÁT.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua CareerLink, gửi kèm file hoặc trực…

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí (Hàn, Tiện) new

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MỘC PHÁT
Bình Dương
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MỘC PHÁT.
 • Lương tháng 13 + thưởng hấp dẫn theo đạt mục tiêu doanh thu của Công ty.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất new

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MỘC PHÁT
Bình Dương
8.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MỘC PHÁT.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua CareerLink, gửi kèm file hoặc trực…

Phó Kho new

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MỘC PHÁT
Bình Dương
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MỘC PHÁT.
 • Cam kết thực hiện theo chính sách công ty.
 • Lương tháng 13 + thưởng hấp dẫn theo đạt mục tiêu doanh thu của Công ty.

Kế Toán Kho new

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MỘC PHÁT
Bình Dương
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MỘC PHÁT.
 • Có 3- 4 năm kinh nghiệm làm kế toán tại công ty sản xuất (ưu tiên).
 • Lập công nợ phải thu.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện new

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MỘC PHÁT
Bình Dương
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MỘC PHÁT.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua CareerLink, gửi kèm file hoặc trực…

Giám Sát Sản Xuất new

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MỘC PHÁT
Bình Dương
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MỘC PHÁT.
 • Cam kết thực hiện theo chính sách công ty.
 • Hưởng chế độ chính sách dành cho quản lý của Công ty (sẽ trao đổi trong…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email