Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Tư Vấn Nhân Lực X Hunter jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

Nhân Viên Telesales (Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm) Công Ty Cổ P... new

CÔNG TY TNHH VẤN NHÂN LỰC X HUNTER
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
  • Công ty TNHH vấn Nhân lực X Hunter đang cần tuyển 1 nhân sự với hình thức làm việc:
  • Bạn đang xem tin Việc làm Nhân Viên Telesales (Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)…

Nhân Viên Sales Online Kaila Beauty new

CÔNG TY TNHH VẤN NHÂN LỰC X HUNTER
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
  • Công ty TNHH vấn Nhân lực X Hunter đang cần tuyển 1 nhân sự với hình thức làm việc:
  • Bạn đang xem tin Việc làm Nhân Viên Sales Online Kaila Beauty trong ngành…

Trưởng Nhóm Vấn Dự Án Tổ Hợp Fitness Công Nghệ Cao Ufyc new

CÔNG TY TNHH VẤN NHÂN LỰC X HUNTER
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Công ty TNHH vấn Nhân lực X Hunter đang cần tuyển 1 nhân sự với hình thức làm việc:
  • Bạn đang xem tin Việc làm Trưởng Nhóm Vấn Dự Án Tổ Hợp Fitness Công…

Quản Lý Bộ Phận Phát Triển Thị Trường (HN new

CÔNG TY TNHH VẤN NHÂN LỰC X HUNTER
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một năm
  • Công ty TNHH vấn Nhân lực X Hunter đang cần tuyển 1 nhân sự với hình thức làm việc:
  • Bạn đang xem tin Việc làm Quản Lý Bộ Phận Phát Triển Thị Trường (HN - Y)…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email