Công Ty Tnhh Sx-tm-dv-xnk Nguyễn Cao jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs
Công Ty Tnhh Sx-Tm-Dv-Xnk Nguyễn Cao
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000 VNĐ một giờ
  • CÔNG TY TNHH SX-TM-DV-XNK NGUYỄN CAO.
  • Công Ty TNHH SX-TM-DV-XNK NGUYỄN CAO là doanh nghiệp chuyên chế tạo các loại máy móc thiết bị:
  • Thông tin website công ty:
Công Ty Tnhh Sx-Tm-Dv-Xnk Nguyễn Cao
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000 VNĐ một giờ
  • CÔNG TY TNHH SX-TM-DV-XNK NGUYỄN CAO.
  • Công Ty TNHH SX-TM-DV-XNK NGUYỄN CAO là doanh nghiệp chuyên chế tạo các loại máy móc thiết bị:
  • Các sản phẩm chủ yếu gồm:
Công Ty Tnhh Sx-Tm-Dv-Xnk Nguyễn Cao
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000 VNĐ một giờ
  • CÔNG TY TNHH SX-TM-DV-XNK NGUYỄN CAO.
  • Công Ty TNHH SX-TM-DV-XNK NGUYỄN CAO là doanh nghiệp chuyên chế tạo các loại máy móc thiết bị:
  • Các sản phẩm chủ yếu gồm:
» Create your CV - It only takes a few seconds