Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Sx-tm Xnk Thanh Ngọc jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Nhân viên qc

Công Ty Tnhh Sx-Tm Xnk Thanh Ngọc
Đồng Nai
 • CÔNG TY TNHH SX-TM XNK THANH NGỌC.
 • CÔNG TY CHUYÊN SẢN XUẤT ĐỒ GỖ NỘI - NGOẠI THẤT BẰNG GỖ KẾT HỢP VỚI SẮT.
 • Chịu được áp lực công việc cao.
 • Việc làm đã hết hạn.

Nhân viên bảo trì điện

Công Ty Tnhh Sx-Tm Xnk Thanh Ngọc
Đồng Nai
 • CÔNG TY TNHH SX-TM XNK THANH NGỌC.
 • Định kỳ kiểm tra hệ thống điện của công ty.
 • Được hưởng tất cả các chính sách phúc lợi của công ty.
 • Việc làm đã hết hạn.

Trưởng phòng kế hoạch

Công Ty Tnhh Sx-Tm Xnk Thanh Ngọc
Đồng Nai
 • CÔNG TY TNHH SX-TM XNK THANH NGỌC.
 • Phân công công việc phù hợp với năng lực từng nhân viên.
 • CÔNG TY CHUYÊN SẢN XUẤT ĐỒ GỖ NỘI - NGOẠI THẤT BẰNG GỖ KẾT HỢP VỚI…
» Create your CV - It only takes a few seconds