Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Sx&Tm Thái Anh Tamatra jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 15 jobs

Nhân Viên R & D

Công Ty TNHH SX&TM Thái Anh - Tamatra
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH SX&TM Thái Anh - Tamatra.
 • Công Ty TNHH SX&TM Thái Anh.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến, qua email hoặc trực tiếp đến tại công…

Phó Phòng Quản Lý Chất Lượng

Công Ty TNHH SX&TM Thái Anh - Tamatra
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH SX&TM Thái Anh - Tamatra.
 • Công Ty TNHH SX&TM Thái Anh.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến, qua email hoặc trực tiếp đến tại công…

Trưởng Phòng QA-QC

Công Ty TNHH SX&TM Thái Anh - Tamatra
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH SX&TM Thái Anh - Tamatra.
 • Thưởng lương tháng 13, thưởng tết và các ngày 2 / 9, 30 / 4, ngày sinh nhật công ty, đi du lịch hàng năm (tùy theo tình…

Nhân Viên Thủ Kho

Công Ty TNHH SX&TM Thái Anh - Tamatra
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH SX&TM Thái Anh - Tamatra.
 • Thưởng lương tháng 13, thưởng tết và các ngày 2 / 9, 30 / 4, ngày sinh nhật công ty, đi du lịch hàng năm (tùy theo tình…

Trưởng Phòng Kho Vận

Công Ty TNHH SX&TM Thái Anh - Tamatra
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH SX&TM Thái Anh - Tamatra.
 • Thưởng lương tháng 13, thưởng tết và các ngày 2 / 9, 30 / 4, ngày sinh nhật công ty, đi du lịch hàng năm (tùy theo tình…

Phó Giám Đốc Điều Hành

Công Ty TNHH SX&TM Thái Anh - Tamatra
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH SX&TM Thái Anh - Tamatra.
 • Thưởng lương tháng 13, thưởng tết và các ngày 2 / 9, 30 / 4, ngày sinh nhật công ty, đi du lịch hàng năm (tùy theo tình…

Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Công Ty TNHH SX&TM Thái Anh - Tamatra
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH SX&TM Thái Anh - Tamatra.
 • Thưởng lương tháng 13, thưởng tết và các ngày 2 / 9, 30 / 4, ngày sinh nhật công ty, đi du lịch hàng năm (tùy theo tình…

Kế Toán Trưởng

Công Ty TNHH SX&TM Thái Anh - Tamatra
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 VNĐ một năm
 • Công Ty TNHH SX&TM Thái Anh - Tamatra.
 • Thưởng lương tháng 13, thưởng tết và các ngày 2 / 9, 30 / 4, ngày sinh nhật công ty, đi du lịch hàng năm (tùy theo tình…

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty TNHH SX&TM Thái Anh - Tamatra
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH SX&TM Thái Anh - Tamatra.
 • Thưởng lương tháng 13, thưởng tết và các ngày 2 / 9, 30 / 4, ngày sinh nhật công ty, đi du lịch hàng năm (tùy theo tình…

Phó Phòng Kỹ Thuật

Công Ty TNHH SX&TM Thái Anh - Tamatra
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH SX&TM Thái Anh - Tamatra.
 • Công Ty TNHH SX&TM Thái Anh.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến, qua email hoặc trực tiếp đến tại công…

Quản Lý Dự Án Erp

Công Ty TNHH SX&TM Thái Anh - Tamatra
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH SX&TM Thái Anh - Tamatra.
 • Thưởng lương tháng 13, thưởng tết và các ngày 2 / 9, 30 / 4, ngày sinh nhật công ty, đi du lịch hàng năm (tùy theo tình…

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí

Công Ty TNHH SX&TM Thái Anh - Tamatra
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH SX&TM Thái Anh - Tamatra.
 • Công Ty TNHH SX&TM Thái Anh.
 • Chưa có kinh nghiệm công ty sẽ đào tạo.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến,…

Trưởng Ca Sản Xuất

Công Ty TNHH SX&TM Thái Anh - Tamatra
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH SX&TM Thái Anh - Tamatra.
 • Thưởng lương tháng 13, thưởng tết và các ngày 2 / 9, 30 / 4, ngày sinh nhật công ty, đi du lịch hàng năm (tùy theo tình…

Nhân Viên Bảo Trì Điện new

Công Ty TNHH SX&TM Thái Anh - Tamatra
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH SX&TM Thái Anh - Tamatra.
 • Công Ty TNHH SX&TM Thái Anh.
 • Thực hiện tuân thủ các yêu cầu của ISO đang áp dụng trong Công ty;
 • Mô tả chi tiết công việc.

Trưởng Nhóm Kế Toán Tổng Hợp (Tính Giá Thành)

Công Ty TNHH SX&TM Thái Anh - Tamatra
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH SX&TM Thái Anh - Tamatra.
 • Công Ty TNHH SX&TM Thái Anh.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến, qua email hoặc trực tiếp đến tại công…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email