Công Ty Tnhh Sĩ Tấn jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 2 of 21 jobs
CÔNG TY TNHH TẤN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Củ Chi bởi công ty tnhh tấn.
 • Công ty tnhh tấn đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hỗ trợ chi phí công tác theo quy định hiện hành của…
CÔNG TY TNHH TẤN
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty TNHH Tấn đang cần tuyển 5 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Công tác phí theo quy định hiện hành của công ty.
 • Có xe máy, đi công trình :
CÔNG TY TNHH TẤN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Củ Chi bởi công ty tnhh tấn.
 • Công ty tnhh tấn đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Công tác phí theo quy định hiện hành của công ty.
CÔNG TY TNHH TẤN
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • 1 Người MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc:
 • Toàn Thời Gian Cố Định Cấp bậc:
 • Bóctách khối lượng vật tư báo giá.
 • Làmđịnh mức vật tư cho sản xuất.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ YUKI SEPRE 24
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Yuki Sepre 24 đang cần tuyển 55 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Giữ xe tại các bãi xe của công ty.
 • Chưa Có MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ YUKI SEPRE 24
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Yuki Sepre 24 đang cần tuyển 20 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Giữ xe tại các bãi xe của công ty.
 • 7 - 10 Triệu Kinh nghiệm:
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ YUKI SEPRE 24
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN, ...
 • Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Yuki Sepre 24 đang cần tuyển 55 nhân sự với hình thức làm việc:
 • 7 - 10 Triệu Kinh nghiệm:
CÔNG TY TNHH TẤN
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty TNHH Tấn.
 • 2 Người MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Chămchỉ, trung thực, chịu được áp lực công việc.
 • 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc:
 • Toàn Thời Gian Cố Định Cấp bậc:

We have removed 3 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds